Duurzame visvangst

In 2015 bevond 54,5 procent van de vissoorten in de Noordzee en aangrenzende wateren zich binnen duurzame opbrengstwaarden. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen naar honderd procent. Dat doel wordt bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2007. De duurzame visvangst evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Duurzame visvangst - België

procent vissoorten binnen duurzame opbrengstwaarden

 20002005200720102015202020252030
waarnemingen----16.750.054.5------
trend en extrapolatie----21.430.250.674.994.9100.0
doelstelling 2030100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Berekeningen FPB op basis van ICES (2016), Ices advice 2008-2016, International Council for the Exploration of the Sea, http://www.ices.dk/ (geraadpleegd op 06/11/2017).

Duurzame visvangst - België

procent vissoorten binnen duurzame opbrengstwaarden

 2007200820092010201120122013201420152015//20072015//2010
België16.725.028.650.037.522.240.045.554.516.01.8
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ICES (2016), Ices advice 2008-2016, International Council for the Exploration of the Sea, http://www.ices.dk/ (geraadpleegd op 06/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: deze indicator is gebaseerd op het concept van 'maximale duurzame opbrengstwaarden' (maximum sustainable yield) die zo worden gedefinieerd dat de naleving ervan duurzame exploitatie van de visbestanden garandeert. De indicator geeft het aandeel van de commerciële vissoorten in de Noordzee en aangrenzende wateren waarvan het bestand zich binnen die waarden bevindt in het aantal vissoorten waarvoor die waarden worden berekend. De indicator wordt berekend door het FPB aan de hand van de gegevens van de adviezen van de International Council for the Exploration of the Sea (2016).

Cijferdoel: aangezien de doelstelling is om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken, kan er afgeleid worden dat het cijferdoel 100 % aan duurzaam geëxploiteerde visbestanden is. Die waarde wordt gehanteerd als cijferdoel in dit rapport.

Subdoelstelling: 14.4 Tegen 2020 op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken, en op wetenschap gebaseerde beheerplannen implementeren, om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken.

I-SDG: 14.4.1 Deel van de visvoorraden binnen biologisch duurzame waarden.