Gemeentelijk afval

In 2015 werd er in België per inwoner 418 kilogram gemeentelijk afval opgehaald. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. Dat doel wordt bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000. Het gemeentelijk afval evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Gemeentelijk afval - België

kilogram per inwoner

 2000200520102015
waarnemingen471.0482.0456.0418.0

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Municipal waste generation and treatment, by type of treatment method [tsdpc240], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Gemeentelijk afval

kilogram per inwoner

 1995200020052010201120122013201420152015//19952015//2010
België455.0471.0482.0456.0456.0447.0437.0427.0418.0-0.4-1.7
EU-28--521.0515.0504.0498.0485.0478.0477.0476.0---1.1
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Municipal waste generation and treatment, by type of treatment method [tsdpc240], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: gemeentelijk afval is het afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers…, uitgezonderd de bouwmaterialen. De indicator wordt uitgedrukt in kilogram per inwoner. Statistics Belgium organiseert in België de gegevensinzameling en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2017k) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. Om in de richting van de doelstelling (SDG) te gaan, moet deze indicator dalen.

Subdoelstelling: 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

I-SDG: 12.5.1 Nationale recyclagegraad, ton gerecycleerd materiaal.