Blootstelling aan fijn stof

In 2014 bedroeg de bevolkingsgewogen gemiddelde concentratie van fijn stof in België 14,2 microgram PM2,5 per kubieke meter. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 10. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000. De blootstelling aan fijn stof evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Blootstelling aan fijn stof - België

microgram PM2,5 per kubieke meter, bevolkingsgewogen gemiddelde

 20002005201020142015202020252030
waarnemingen14.515.017.714.2--------
trend en extrapolatie14.216.417.416.416.115.114.614.3
doelstelling 203010.010.010.010.010.010.010.010.0

Eurostat (2017), Urban population exposure to air pollution by particulate matter [tsdph370], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 26/10/2017); berekeningen FPB.

Blootstelling aan fijn stof

microgram PM2,5 per kubieke meter, bevolkingsgewogen gemiddelde

 20002005201020112012201320142014//20002014//2009
België14.515.017.717.716.116.814.2-0.1-5.6
EU-2814.415.518.018.416.815.915.20.4-2.7
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Urban population exposure to air pollution by particulate matter [tsdph370], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 26/10/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: deze indicator toont de concentratie stof in de lucht waaraan de stadsbevolking blootgesteld wordt. Om deze indicator te berekenen, worden de gemeten concentraties gewogen in functie van de bevolking. Het beschouwde fijn stof is het stof met een diameter kleiner dan 2,5 µm (PM2,5). De gegevens die hier gebruikt worden, zijn afkomstig van Eurostat (2017i).

Cijferdoel: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt in haar "WHO-Richtlijnen voor de luchtkwaliteit – wereldupdate 2005" een maximum niveau voor, voor de gemiddelde jaarlijkse concentratie van 10µg/m³ PM2,5. Die waarde wordt gehanteerd als cijferdoel in dit rapport.

Subdoelstelling: 11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

I-SDG: 11.6.2 Gemiddelde jaarlijkse niveau van fijn stof (bijvoorbeeld PM2,5 en PM10) in steden (bevolkingsgewogen).