Vervoer van personen met de wagen

In 2015 werd in België 80 procent van het vervoer van personen, gemeten in reizigerskilometer, met de wagen gerealiseerd. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat aandeel dalen naar 65 procent. Volgens de projecties van het Federaal Planbureau wordt dat doel niet bereikt. Het vervoer van personen met de wagen evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Vervoer van personen met de wagen - België

procent van het totale personenvervoer in reizigerskilometer

 2000200520102015202020252030
waarnemingen82.479.279.080.0------
projectie--------81.182.182.7
doelstelling 203065.065.065.065.065.065.065.0

European Commission (2017), European transport in figures 2017, http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics_en (geraadpleegd op 06/11/2017); FPB en FOD Mobiliteit en Vervoer (2015), Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030.

Vervoer van personen met de wagen

procent van het totale personenvervoer in reizigerskilometer

 1990200020052010201120122013201420152015//19902015//2010
België82.882.479.279.078.978.678.879.480.0-0.10.2
EU-28--81.181.781.681.380.981.181.281.3---0.1
//: gemiddelde groeivoeten

European Commission (2017), European transport in figures 2017, http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics_en (geraadpleegd op 06/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: deze indicator wordt gedefinieerd als het modale aandeel van de wagen in het vervoer van personen, namelijk het aandeel van het totale vervoer dat met de wagen gerealiseerd wordt. Om redenen van gegevensverzameling zijn motoren en bestelwagens in de wagencategorie inbegrepen. De andere beschouwde vervoerswijzen zijn collectief vervoer: trein, tram, bus, touringcar en metro. Het vervoer wordt gemeten in reizigerskilometer, die verkregen worden door voor elke verplaatsing het aantal passagiers te vermenigvuldigen met het aantal afgelegde kilometer. De hier gebruikte gegevens komen van de Europese Commissie (EC, 2016).

Cijferdoel: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vermeldt de volgende doelstelling: "Collectieve vervoerswijzen zullen primeren boven individuele vervoerswijzen" (doelstelling 23), wat opgevat kan worden als een daling van het modale aandeel van de individuele vervoersmiddelen tot minder dan 50 %. Het modale aandeel van de individuele vervoersmiddelen bedraagt 76 % in 2014 en een lineaire interpolatie tussen 2014 en 2050 geeft voor 2030 een cijferdoel van 65 %.

Subdoelstelling: 9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

I-SDG: 9.1.2 Aantal passagiers en hoeveelheid vervoerde goederen naar vervoerswijze.