Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen

In 2016 was in België 13,1 procent van de jongeren van 18 tot 24 jaar niet aan het werk en evenmin onderwijs of een opleiding aan het volgen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. Dat doel wordt bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000. Het aandeel jongeren dat niet werkt en geen onderwijs of opleiding volgt, evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen - België

procent van de 18-24-jarigen

 20002005201020152016
waarnemingen18.616.214.315.513.1

breuk in tijdreeks: 2001, 2006, 2011

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_21, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen

procent van de 18-24-jarigen

 2000200520102011201220132014201520162016//20002016//2011
België18.616.214.314.815.016.015.015.513.1-2.2-2.4
EU-28--16.316.616.817.217.116.515.815.2---2.0
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2001 BE, 2003 EU, 2006, 2011 BE

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_21, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen, volgens geslacht - België

procent van de 18-24-jarigen

 2000200520102011201220132014201520162016//20002016//2011
vrouwen21.116.914.415.214.815.014.215.212.8-3.1-3.4
mannen16.115.614.214.515.216.915.715.713.3-1.2-1.7
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2001, 2006, 2011

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_21, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Jongeren die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen, volgens opleiding - België

procent van de 18-24-jarigen

 2000200520102011201220132014201520162016//20002016//2011
hoogstens lager secundair onderwijs6.76.56.66.66.66.95.96.45.2-1.6-4.7
hoger secundair onderwijs10.17.96.26.56.57.17.36.96.3-2.9-0.6
hoger onderwijs1.91.81.51.71.92.01.72.21.6-1.1-1.2
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2001, 2006, 2011, 2014

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_21, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: deze indicator is het aandeel personen, in de bevolking tussen 18 en 24 jaar, dat voldoet aan de volgende twee voorwaarden: (a) ze zijn niet tewerkgesteld en (b) zij hebben geen onderwijs of opleiding gevolgd tijdens de vier weken voorafgaand aan het interview. De drempel van 18 jaar werd gekozen voor België, omdat dit de leeftijd is waarop de schoolplicht eindigt. De gegevens komen uit de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2017p) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) bevatten de volgende subdoelstelling: "Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn" (subdoelstelling 8.6). Het Nationaal Hervormingsprogramma voor 2015 bevat ook de doelstelling: "de afstemming van onderwijs en werkgelegenheid versterken en jongerenwerkloosheid bestrijden". Om in de richting van die doelstellingen (SDG’s en LTV DO) te gaan, moet deze indicator dalen.

Subdoelstelling: 8.6 Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn.

I-SDG: 8.6.1 Deel jongeren (15-24-jarigen) dat niet werkt en noch onderwijs noch opleiding volgt.