Energie-intensiteit

In 2015 bedroeg de energie-intensiteit in België 141,3 ton olie-equivalent per miljoen euro (kettingeuroʹs, referentiejaar 2010). Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 79,9. Volgens de projecties van het Federaal Planbureau daalt de trend, maar wordt dat doel niet bereikt.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Energie-intensiteit - België

ton olie-equivalent per miljoen euro (kettingeuro's, referentiejaar 2010)

 2000200520102015202020252030
waarnemingen190.4173.3166.8141.3------
projectie--------139.9--105.6
doelstelling 203079.979.979.979.979.979.979.9

Eurostat (2017), Energy intensity of the economy [tsdec360], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 01/07/2017); FPB (2014), Het Belgische energiesysteem in 2050: waar naartoe? Beschrijving van een referentiescenario voor België.

Energie-intensiteit

ton olie-equivalent per miljoen euro (kettingeuro's, referentiejaar 2010)

 1995200020052010201120122013201420152015//19952015//2010
België199.3190.4173.3166.8153.3146.8152.1141.6141.3-1.7-3.3
EU-28172.9154.9149.2137.7130.4130.0128.3121.6120.4-1.8-2.6
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Energy intensity of the economy [tsdec360], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 01/07/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: deze indicator geeft de hoeveelheid energie die nodig is om een miljoen euro's bbp te produceren. De hoeveelheid energie wordt gemeten door het bruto binnenlands verbruik van energie, in ton olie-equivalenten (toe). Het bruto binnenlands verbruik van energie werd verkozen boven het primaire energieverbruik omdat die indicator opgevolgd wordt door Eurostat. Het bruto binnenlands product (bbp) wordt gemeten in miljoenen kettingeuro's (referentiejaar 2010) wat mogelijk maakt om de evolutie van het bbp te meten en de prijsschommelingen van de diensten en goederen in de tijd (namelijk de inflatie) af te vlakken. De gegevens zijn afkomstig van Eurostat (2017d).

Cijferdoel: de VN legt geen cijferdoel vast tegen 2030 voor de energie-intensiteit. Er bestaat niettemin een cijferdoel voor de energie-efficiëntie, namelijk de verdubbeling van de snelheid van verbetering van de energie-efficiëntie tegen 2030 (zie subdoelstelling 7.3 van de VN). De energie-efficiëntie van een land is het omgekeerde van de energie-intensiteit. Een cijferdoel voor de energie-intensiteit kan dan ook berekend worden door te veronderstellen dat de groei van de energie-efficiëntie van toepassing is op alle landen en steunt op de vergelijking van de periodes 2000-2015 en 2015-2030. Uit deze berekening blijkt dat het te bereiken cijferdoel voor de energie-intensiteit in België 79,9 toe/M€ bedraagt in 2030.

Subdoelstelling: 7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen.

I-SDG: 7.3.1 Energie-intensiteit gemeten in termen van primair energieverbruik en bbp.