Waterverbruik

In 2015 bedroeg het waterverbruik in België 60.100 liter per inwoner. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. Dat doel wordt bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000. Het waterverbruik evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Waterverbruik - België

duizend liter per inwoner

 2000200520102015
waarnemingen70.168.363.660.1

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2017), Distributie van drinkwater in België, https://statbel.fgov.be/ en van Eurostat (2017), Annual freshwater abstraction by source and sector [env_wat_abs] en Population change - Demographic balance and crude rates at national level, Population on 1 January [demo_gind], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Waterverbruik

duizend liter per inwoner

 1993200020052010201120122013201420152015//19932015//2010
België65.970.168.363.662.361.360.959.660.1-0.4-1.1
Duitsland------62.7--------------
Frankrijk100.897.094.284.982.884.0----------
Nederland82.182.477.073.373.672.7----------
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2017), Distributie van drinkwater in België, https://statbel.fgov.be/ en van Eurostat (2017), Annual freshwater abstraction by source and sector [env_wat_abs] en Population change - Demographic balance and crude rates at national level, Population on 1 January [demo_gind], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: het verbruik van drinkbaar leidingwater, of het drinkwaterverbruik, is de hoeveelheid drinkbaar water die door de openbare watervoorziening geleverd wordt aan woonhuizen, handelszaken, openbare gebouwen, de industrie en de landbouw. Het wordt uitgedrukt in duizend liter per inwoner. Het waterverbruik door huishoudens met een regenwaterput en door bepaalde lokale overheidsdiensten en bepaalde industrieën met een eigen waterwinning worden niet meegeteld. Het FPB berekent de indicator aan de hand van de gegevens van Statistics Belgium (2017b) voor België en van Eurostat (2016) voor de andere Europese landen.

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vermeldt evenwel de volgende doelstelling: "Hernieuwbare grondstoffen, en met name zoet water, zullen ontgonnen worden zonder het vermogen van toekomstige generaties om die hulpbronnen te ontginnen, in het gedrang te brengen" (doelstelling 34). Om in de richting van deze doelstellingen (SDG en LTV DO) te gaan, moet het waterverbruik dalen.

Subdoelstelling: 6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen.

I-SDG: 6.4.1 Verandering in de efficiëntie van het watergebruik.