Nitraat in rivierwater

In 2012 bevatten de Belgische rivieren 3,6 milligram stikstof onder de vorm van nitraat per liter water. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. Dat doel wordt bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2000. Het nitraat in rivierwater evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Nitraat in rivierwater - België

mg NO3-N/l

 2000200520102012
waarnemingen4.43.83.63.6

EEA (2015), Nutrients in freshwater (CSI 020/WAT 003) - Assessment published Feb 2015, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-6 (geraadpleegd op 08/11/2017).

Nitraat in rivierwater

mg NO3-N/l

 2000200520062007200820092010201120122012//20002012//2007
België4.43.84.04.24.03.53.63.33.6-1.7-2.7
Europa2.12.02.12.01.91.81.91.81.8-1.1-2.0
//: gemiddelde groeivoeten

Europa: 29 landen, zie Description

EEA (2015), Nutrients in freshwater (CSI 020/WAT 003) - Assessment published Feb 2015, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-6 (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater wordt berekend op basis van gegevens van 36 meetpunten die over heel België verspreid zijn. Ze wordt uitgedrukt in het gewicht stikstof in die nitraten per liter water (mg NO3-N/l). De gegevens zijn afkomstig van het Europees Milieuagentschap (EEA, 2017a).

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vermeldt evenwel de volgende doelstelling: "De uitstoot van vervuilende stoffen [...] zal aanzienlijk verminderd zijn en de lucht (binnen en buiten)-, water- en bodemvervuiling zal niet langer een significante – directe of indirecte – weerslag hebben, noch op de gezondheid, noch op het milieu" (doelstelling 35). Om aan die doelstellingen (SDG en LTV DO) bij te dragen, moet de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater dalen.

Subdoelstelling: 6.3 Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken, waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilig hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd.

I-SDG: 6.3.1 Deel van het afvalwater dat veilig behandeld wordt.

 

Europa (29 landen): België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Republiek Macedonië, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.