Loonkloof tussen mannen en vrouwen

In 2015 lag het gemiddelde uurloon van vrouwen in België 6,5 procent lager dan dat van mannen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat verschil dalen naar nul procent. Ondanks een dalende trend van de loonkloof tussen mannen en vrouwen sinds 2006, wordt dat doel niet bereikt.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Loonkloof tussen mannen en vrouwen in gemiddelde uurlonen - België

procentueel verschil voor vrouwen ten opzichte van mannen

 200620102015202020252030
waarnemingen9.510.26.5------
trend en extrapolatie10.89.16.85.44.74.4
doelstelling 20300.00.00.00.00.00.0

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), tsdsc340, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/11/2017) & berekeningen FPB.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in gemiddelde uurlonen

procentueel verschil voor vrouwen ten opzichte van mannen

 20062007200820092010201120122013201420152015//20062015//2010
België9.510.110.210.110.29.48.37.56.66.5-4.1-8.6
EU-28--------16.416.917.316.816.716.3---0.1
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), tsdsc340, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/11/2017).

Loonkloof tussen mannen en vrouwen in jaarlonen - België

procentueel verschil voor vrouwen ten opzichte van mannen

 1998200020052009201020112012201320142014//19982014//2009
België27.426.425.022.822.822.021.820.920.6-1.8-2.0
//: gemiddelde groeivoeten

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Economie, Federaal Planbureau (2017), De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2017.

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: de loonkloof is het verschil tussen de gemiddelde uurlonen van vrouwen en van mannen, uitgedrukt in procent van het gemiddelde uurloon van mannen. De hier gebruikte gegevens zijn gebaseerd op de Europese loonenquête. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2017b) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Cijferdoel: in dit rapport wordt als impliciet cijferdoel vooropgezet dat de kloof tussen de gemiddelde uurlonen van vrouwen en van mannen 0 % bedraagt.

Subdoelstelling: 5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal

I-SDG: 5.1.1 Aan- of afwezigheid van een juridisch kader dat als doel heeft de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie op grond van geslacht te bevorderen, te doen naleven en toe te zien op de uitvoering ervan.