Vrouwelijke parlementsleden

In 2016 waren er in België 41 procent vrouwelijke verkozenen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de parlementen van de gewesten en gemeenschappen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat aandeel stijgen naar 50 procent. Dat doel wordt bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2003. Het aandeel vrouwelijke parlementsleden evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Vrouwelijke parlementsleden - België

procent van de leden van nationale en regionale parlementen

 20032005201020152016202020252030
waarnemingen29.632.839.540.741.0------
trend en extrapolatie30.632.437.441.642.444.946.948.2
doelstelling 203050.050.050.050.050.050.050.050.0

European Institute for Gender Equality (2017), Gender Statistics Database, Women and men in decision making, http://eige.europa.eu/ (geraadpleegd op 20/11/2017) & berekeningen FPB.

Vrouwelijke parlementsleden

procent van de leden van nationale en regionale parlementen

 2003200520102011201220132014201520162016//20032016//2011
België29.632.839.539.739.240.341.340.741.02.50.6
EU-2823.527.128.429.229.630.230.631.331.52.31.6
//: gemiddelde groeivoeten

European Institute for Gender Equality (2017), Gender Statistics Database, Women and men in decision making, http://eige.europa.eu/ (geraadpleegd op 20/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: aandeel verkozen vrouwen in de (federale) Kamer en Senaat en in de parlementen van de gewesten en gemeenschappen. De gegevens zijn afkomstig van het Europees instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (EIGE, 2017).

Cijferdoel: in dit rapport wordt als impliciet cijferdoel een aandeel vrouwelijke parlementsleden van gemiddeld 50 % vooropgezet.

Subdoelstelling: 5.5 Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en van gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

I-SDG: 5.5.1 Deel van de zetels in a) nationale parlementen en b) lokale besturen bezet door vrouwen.