Vroegtijdige schoolverlaters

In 2016 waren er in België 8,8 procent vroegtijdige schoolverlaters in de bevolking van 18 tot 24 jaar. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat aandeel dalen naar nul procent. Ondanks een dalende trend sinds 2000, wordt dat doel niet bereikt.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Vroegtijdige schoolverlaters - België

procent van de 18-24-jarigen

 20002005201020152016202020252030
waarnemingen13.812.911.910.18.8------
trend en extrapolatie14.313.011.69.99.68.57.87.4
doelstelling 20300.00.00.00.00.00.00.00.0

breuk in tijdreeks: 2004, 2006, 2008, 2014

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_14, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017) & berekeningen FPB.

Vroegtijdige schoolverlaters

procent van de 18-24-jarigen

 1992200020102011201220132014201520162016//19922016//2011
België18.113.811.912.312.011.09.810.18.8-3.0-6.5
EU-28----13.913.412.711.911.211.010.7---4.4
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999 BE, 2003 EU, 2004 BE, 2006, 2008 BE, 2014

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_14, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Vroegtijdige schoolverlaters volgens geslacht - België

procent van de 18-24-jarigen

 1992200020102011201220132014201520162016//19922016//2011
vrouwen16.511.010.09.79.58.77.78.67.4-3.3-5.3
mannen19.816.413.814.914.413.211.811.610.2-2.7-7.3
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999, 2004, 2006, 2008, 2014

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), edat_lfse_14, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 20/10/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: aandeel jongeren tussen 18 en 24 jaar met hoogstens een diploma lager middelbaar onderwijs dat met alle onderwijs of opleiding gestopt is. De teller van die indicator is het aantal 18- tot 24-jarigen dat voldoet aan de volgende twee voorwaarden: (a) het hoogste onderwijs- of opleidingsniveau dat zij behaald hebben is het ISCED-niveau 0, 1, 2 of 3 (van niveau 3 worden enkel de korte opleidingen in aanmerking genomen die niet voorbereiden op het hoger onderwijs) en (b) zij hebben geen onderwijs of opleiding gevolgd tijdens de vier weken voorafgaand aan het interview. De noemer is de bevolking van dezelfde leeftijd, zonder de personen die niet geantwoord hebben op de vragen over het hoogst behaalde onderwijs- of opleidingsniveau en de deelname aan onderwijs en opleiding. De gegevens zijn afkomstig van de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). In België organiseert Statistics Belgium die enquête binnen de geharmoniseerde EU-enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De gegevens die hier gebruikt worden, komen van Eurostat (2017n), dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Cijferdoel: de doelstelling die vereist dat alle meisjes en jongens op een billijke en kwaliteitsvolle manier lager en middelbaar onderwijs gratis kunnen afwerken, wordt opgevat als het beogen van 0 % vroegtijdige schoolverlaters tegen 2030. Die waarde wordt gehanteerd als cijferdoel in dit rapport.

Daarnaast stelt de Europa 2020-strategie als cijferdoel maximaal 9,5 % vroegtijdige schoolverlaters voorop tegen 2020.

Subdoelstelling: 4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een billijke en kwaliteitsvolle manier lager en middelbaar onderwijs gratis kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten.

I-SDG: 4.1.1 Deel van de kinderen en jongeren: (a) in het basisonderwijs; (b) op het einde van het basisonderwijs; en (c) op het einde van de eerste cyclus van het secundair onderwijs met ten minste het minimale vaardigheidsniveau voor (i) lezen en (ii) wiskunde, naar geslacht.