Dagelijkse rokers

In 2015 rookte in België 18,1 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder dagelijks. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat aandeel dalen naar 13,1 procent. Ondanks een dalende trend sinds 2000, wordt dat doel niet bereikt.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Dagelijkse rokers - België

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 2000200520102015202020252030
waarnemingen23.521.519.818.1------
trend en extrapolatie23.521.519.818.117.016.416.0
doelstelling 203013.113.113.113.113.113.113.1

WIV; WHO (2015), WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2015, http://www.who.int/ (geraadpleegd op 01/12/2017) & berekeningen FPB.

Dagelijkse rokers

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder, aangepaste trends

 20002005201020152015//20002015//2010
België23.521.519.818.1-1.7-1.8
Duitsland24.823.521.920.7-1.2-1.1
Frankrijk25.323.621.920.5-1.4-1.3
Nederland25.422.820.318.0-2.3-2.4
//: gemiddelde groeivoeten

WIV; WHO (2015), WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2015, http://www.who.int/ (geraadpleegd op 01/12/2017).

Dagelijkse rokers volgens geslacht - België

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
vrouwen19.719.919.717.716.4-1.1-1.5
mannen31.228.628.023.621.6-2.3-1.8
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Het gebruik van tabak, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Dagelijkse rokers volgens opleiding - België

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
lager onderwijs26.321.125.422.118.4-2.2-3.6
lager secundair onderwijs32.027.528.129.126.0-1.3-2.2
hoger secundair onderwijs27.127.327.325.125.6-0.40.4
hoger onderwijs20.020.718.113.111.8-3.2-2.1
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Het gebruik van tabak, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Dagelijkse rokers volgens inkomen - België

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
kwintiel 128.027.028.626.224.4-0.9-1.4
kwintiel 226.523.325.622.221.5-1.3-0.6
kwintiel 328.325.223.021.021.3-1.80.3
kwintiel 424.223.423.320.818.4-1.7-2.4
kwintiel 519.323.119.514.311.6-3.1-4.1
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Gisle L., Het gebruik van tabak, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dagelijks te roken. De gegevens komen van de nationale gezondheidsenquêtes uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV, 2014) die de resultaten ervan ter beschikking stelt, onder meer aan de Wereldgezondheidsorganisatie. De hier gebruikte gegevens komen van het Rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2016b) dat vergelijkbare data voor de landen publiceert. Voor de opsplitsingen worden de gegevens van de door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid uitgevoerde nationale gezondheidsenquêtes (WIV, 2014 en 2017) gebruikt omdat die meer details geven.

Cijferdoel: de Wereldtop over gezondheid van 2013 (WHO, 2013) heeft een "mondiaal actieplan voor de strijd tegen de niet-overdraagbare ziekten 2013-2020" aangenomen. Dit plan omvat onder andere de volgende mondiale doelstelling: "een relatieve reductie met 30 % van de prevalentie van de huidige tabaksverslaving bij de personen van 15 jaar en ouder" tegen 2025. Indien beschouwd wordt dat de mondiale doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie toepasbaar is op alle landen, dan zou het aandeel dagelijkse rokers, dat in België 18,8 % bedroeg in 2013, 13,1 % moeten bereiken in 2025 wat een aanzienlijke versnelling is van het ritme van vermindering (van -1,7 % tot -3 %) van deze indicator. Aangezien er geen cijferdoel bestaat voor 2030, wordt in dit rapport beschouwd dat dit ambitieus cijferdoel geldig blijft tegen 2030.

Subdoelstelling: 3.a In alle landen waar nodig, de implementatie van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabakscontrole versterken.

I-SDG: 3.a.1 Prevalentie van het verbruik van tabak bij de personen ouder dan 15 jaar (leeftijdsgewogen).