Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen

In 2014 waren er in België bij min-65-jarigen 102,9 sterfgevallen door chronische aandoeningen per 100.000 inwoners van die leeftijdsgroep. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 68,6. Dat doel wordt niet bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2003. Het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen evolueert dus ongunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen - België

brutosterftecijfer per 100 000 inwoners van minder dan 65 jaar

 20032005201020142015202020252030
waarnemingen122.9121.2--102.9--------
trend en extrapolatie123.7121.3114.1106.2104.498.194.592.5
doelstelling 203068.668.668.668.668.668.668.668.6

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017) & berekeningen FPB.

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen

brutosterftecijfer per 100 000 inwoners van minder dan 65 jaar

 200320062009201020112012201320142014//20032014//2009
België122.9116.7118.7--112.2110.1107.5102.9-1.6-2.8
EU-28--------131.3129.8127.1125.0----
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen volgens geslacht - België

brutosterftecijfer per 100 000 inwoners van minder dan 65 jaar

 200320062009201020112012201320142014//20032014//2009
vrouwen91.689.293.2--92.387.687.482.0-1.0-2.5
mannen153.5143.9144.1--131.7132.1127.3123.5-2.0-3.0
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: deze indicator is het aantal sterfgevallen door chronische aandoeningen van personen van minder dan 65 jaar per 100 000 inwoners van deze leeftijdscategorie. De drempel van 65 jaar werd gekozen omdat deze indicator zo gepubliceerd wordt door Eurostat. In de literatuur wordt de drempel voor voortijdige sterfgevallen niet precies gedefinieerd. Het verschilt van land tot land. In Europa worden waarden van 65 tot 80 jaar vaak gebruikt. De in rekening gehouden sterfgevallen zijn deze ten gevolge van volgende chronische ziekten: kwaadaardige tumoren (C00-C97), suikerziekte (E10-E14), ischemische hartziekten (I20-I25), cerebrovasculaire aandoeningen (I60-I69), chronische ziekten van de onderste luchtwegen (I40-I47) en chronische ziekten van de lever (K70, K73-K74). De codes tussen haakjes komen van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (WHO, 2017b). De aantallen sterfgevallen worden berekend aan de hand van de gegevens uit de overlijdensattesten, die jaarlijks samengebracht en behandeld worden door Statistics Belgium, die deze ter beschikking stelt, onder andere van Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2017a) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Cijferdoel: de subdoelstelling van de VN vraagt om de voortijdige sterfte, in dit geval bij de personen van minder dan 65 jaar, tegen 2030 met een derde in te perken ten opzichte van 2015. In 2014, het laatst beschikbare jaar in België, bedroeg de sterftegraad 102,9 sterfgevallen voor 100 000 personen van minder dan 65 jaar. In 2030 zou deze indicator dus niet boven de 68,6 mogen liggen. Die waarde wordt gehanteerd als cijferdoel in dit rapport.

Subdoelstelling: 3.4 Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen.

I-SDG: 3.4.1 Sterfte door hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten.