Oppervlakte biologische landbouw

In 2016 gebruikte de biologische landbouw in België 5,8 procent van de landbouwoppervlakte. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen. Dat doel wordt bereikt met een voortzetting van de trend sinds 2003. De oppervlakte biologische landbouw evolueert dus gunstig.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Oppervlakte biologische landbouw - België

procent van de landbouwoppervlakte

 20032005201020152016
waarnemingen1.71.83.65.15.8

evaluatie op basis van waarnemingen tot 2015

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2017), Kerncijfers landbouw 2010-2016 en Biologische landbouw, https://statbel.fgov.be/ en van Eurostat (2017), Organic crop area by agricultural production methods and crops [org_cropar] en Land use: number of farms and areas of different crops by type of farming [ef_oluft], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Oppervlakte biologische landbouw

procent van de landbouwoppervlakte

 19911997200320102011201220132014201520162016//19912016//2011
België0.10.51.73.64.14.54.75.05.15.817.87.2
EU-28----------5.85.85.96.46.8----
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2017), Kerncijfers landbouw 2010-2016 en Biologische landbouw, https://statbel.fgov.be/ en van Eurostat (2017), Organic crop area by agricultural production methods and crops [org_cropar] en Land use: number of farms and areas of different crops by type of farming [ef_oluft], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: deze indicator geeft het aandeel van de door de biologische landbouw gebruikte landbouwoppervlakte in de totale landbouwoppervlakte. "De biologische productie is een alomvattend systeem van landbouwbeheer en levensmiddelenproductie waarbij de beste praktijken op milieugebied worden gecombineerd met een hoog niveau van biodiversiteit, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en een productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en procedés" (EC, 2007). De indicator wordt door het FPB berekend aan de hand van de gegevens van Statistics Belgium (2017a) voor België en van Eurostat (2016) voor de andere Europese landen.

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vermeldt evenwel de volgende doelstelling: "De sociale en ecologische impact van onze productie- en consumptiewijzen op het vlak van voedingsmiddelen zal aanzienlijk verlaagd zijn" (doelstelling 28). Om bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen (SDG’s en LTV DO), moet het aandeel van de oppervlakte biologische landbouw stijgen.

Subdoelstelling: 2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren.

I-SDG: 2.4.1 Deel van de landbouwoppervlakte met productieve en duurzame landbouwmethoden.