Obesitas bij volwassenen

In 2013 had in België 13,7 procent van de volwassen bevolking een body mass index van meer dan dertig. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen. Er zijn te weinig waarnemingen om de trend van obesitas bij volwassenen sinds 2001 te berekenen en te beoordelen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

TRENDEVALUATIE: Obesitas bij volwassenen - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 2001200420082013
waarnemingen12.112.713.813.7

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Obesitas bij volwassenen - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
België10.812.112.713.813.71.5-0.1
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Obesitas bij volwassenen volgens geslacht - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
vrouwen10.713.213.315.114.41.9-0.9
mannen11.111.711.613.013.71.31.1
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Obesitas bij volwassenen volgens opleiding - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
lager onderwijs17.719.919.119.225.22.25.6
lager secundair onderwijs12.316.518.519.918.82.7-1.1
hoger secundair onderwijs11.411.812.714.514.51.50.0
hoger onderwijs6.76.27.39.18.71.6-0.9
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Obesitas bij volwassenen volgens inkomen - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
kwintiel 112.513.914.517.517.82.20.3
kwintiel 212.015.715.017.717.32.3-0.5
kwintiel 312.716.115.515.013.30.3-2.4
kwintiel 49.28.310.711.012.51.92.6
kwintiel 57.79.07.710.59.81.5-1.4
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Deze tekst komt uit het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2017.

Definitie: de opvolgingsindicator is het aandeel van de bevolking met obesitas. Obesitas is een situatie van ernstig lichaamsovergewicht, die overeenstemt met een body mass index hoger dan 30. De body mass index (of BMI) is de verhouding tussen het gewicht in kilogram en de lengte in meter in het kwadraat. De volwassen bevolking wordt gedefinieerd als de bevolking van 18 jaar of ouder. Die meting van het gewicht van een persoon ten opzichte van zijn lengte is gecorreleerd met het vetgehalte van het lichaam van een volwassene (Eurostat, 2015). Personen met zwaarlijvigheid lopen een groter risico op chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde kankers (WHO, 2017a). De gegevens zijn afkomstig van de nationale gezondheidsenquêtes die uitgevoerd worden door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV, 2014 en 2017).

Cijferdoel: er is geen cijferdoel voor deze opvolgingsindicator. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vermeldt evenwel de volgende doelstelling: "de morbiditeit/mortaliteit door chronische ziekten zal teruggebracht zijn" (doelstelling 7). Om in de richting van de doelstellingen (SDG en LTV DO) te gaan, moet het aandeel van de bevolking met obesitas dalen.

Subdoelstelling: 2.2 Tegen 2030 een einde maken aan alle vormen van slechte voeding, waarbij ook tegen 2025 voldaan moet kunnen worden aan de internationaal overeengekomen doelstellingen met betrekking tot groeiachterstand en ondergewicht bij kinderen onder de 5 jaar; en eveneens tegemoetkomen aan de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en oudere personen.

I-SDG: de door UNSC voorgestelde indicatoren zijn niet aangepast aan de Belgische situatie (2.2.1 Prevalentie van groeiachterstand […] bij kinderen onder de 5 jaar) of worden door België niet opgevolgd (2.2.2 Prevalentie van malnutritie […] bij kinderen onder de 5 jaar, opgesplitst naar type (overgewicht en ondergewicht)). Obesitas bij volwassenen is een vorm van slechte voeding en is een pertinente problematiek in België. Het is dan ook deze problematiek die gekozen wordt om slechte voeding op te volgen in België.