Tevredenheid met het leven

  •  05/12/2016

In 2014 beoordeelde de bevolking van 15 jaar en ouder in België haar tevredenheid met het leven met een gemiddelde score van 7,4 op 10. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag dat cijfer niet dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Tevredenheid met het leven

gemiddelde score op 10

bevolking van 15 jaar en ouder

 20022004200620082010201220142014//20022014//2008
België7.47.47.37.27.57.47.40.10.4
Duitsland6.96.76.86.97.27.67.60.81.5
Frankrijk6.46.46.46.36.36.66.60.30.7
Nederland7.77.67.67.77.88.07.70.00.0
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2017), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Tevredenheid met het leven volgens geslacht - België

gemiddelde score op 10

bevolking van 15 jaar en ouder

 20022004200620082010201220142014//20022014//2008
vrouwen7.47.57.37.37.47.47.40.00.3
mannen7.37.47.37.27.67.47.40.20.5
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2017), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Tevredenheid met het leven volgens inkomen - België

gemiddelde score op 10

bevolking van 15 jaar en ouder

 2010201220142014//2010
kwintiel 16.66.36.91.1
kwintiel 27.27.17.1-0.3
kwintiel 37.57.57.3-0.5
kwintiel 47.77.87.6-0.3
kwintiel 57.98.17.8-0.3
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2017), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de tevredenheid met het leven is de gemiddelde score op basis van de antwoorden op de vraag uit de European Social Survey (ESS): "Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven over het algemeen?". De respondenten (van 15 jaar en ouder) kunnen antwoorden op een schaal van 0 ("uiterst ontevreden") tot 10 ("uiterst tevreden"). Die vraag kwam telkens aan bod in de zeven tweejaarlijkse enquêtes van de ESS. Die indicator wordt uitgedrukt in een gemiddelde score op 10. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de ESS (2017).

Evolutie: volgens de ESS-enquête lag de indicator tevredenheid met het leven in 2014 in België op 7,4 (score op 10) en wijzigde die nauwelijks in de periode 2002-2014. De betrouwbaarheidsintervallen berekend voor deze indicator worden hernomen in bijlage 1.

De subjectieve aard van het type gestelde vragen voor deze indicator leidt ertoe dat vergelijkingen tussen landen weinig betekenis hebben. Het heeft meer betekenis om de evoluties te vergelijken. Vooral in Duitsland is de tevredenheid met het leven erop vooruitgegaan, terwijl het in de drie andere landen stabiel gebleven is.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling stelt dat "een inclusieve maatschappij het welzijn van elke persoon wil bevorderen" (inleiding van de uitdaging "Een maatschappij die de sociale cohesie bevordert"). Om bij te dragen tot die doelstelling, beschouwt dit rapport dat de tevredenheid met het leven, als maatstaf voor het subjectieve welzijn van de burgers, niet mag dalen.

Opsplitsing volgens geslacht en inkomenscategorie

Deze indicator toont geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen: in 2010 en 2012 waren mannen meer tevreden met het leven, in 2002, 2004 en 2008 waren de vrouwen meer tevreden. De verschillen zijn daarenboven minimaal. Het grootste verschil bedroeg slechts 0,2 punt (in 2010).

Er is een verband tussen het inkomen en de tevredenheid met het leven. De tevredenheid met het leven stijgt naarmate ze behoren tot een hoger inkomenskwintiel: 6,9 op 10 in het laagste inkomenskwintiel en 7,8 op 10 in het hoogste inkomenskwintiel, terwijl de gemiddelde tevredenheid bij alle inkomenskwintielen 7,4 op 10 bedroeg.