Vervoer van personen met de wagen

  •  08/02/2018

In 2015 werd in België 80 procent van het vervoer van personen, gemeten in reizigerskilometer, met de wagen gerealiseerd. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat aandeel dalen naar 65 procent.

The chart will appear within this DIV.

Vervoer van personen met de wagen

procent van het totale personenvervoer in reizigerskilometer

 1990200020052010201120122013201420152015//19902015//2010
België82.882.479.279.078.978.678.879.480.0-0.10.2
EU-28--81.181.781.681.380.981.181.281.3---0.1
//: gemiddelde groeivoeten

European Commission (2017), European transport in figures 2017, http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics_en (geraadpleegd op 06/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: het modale aandeel van de wagen in het vervoer van personen is het aandeel van het totale vervoer dat met de wagen gerealiseerd wordt. De andere beschouwde vervoerswijzen zijn collectief vervoer: trein, bus, touringcar, tram en metro. Om redenen van gegevensverzameling zijn motoren in de wagencategorie inbegrepen. Het vervoer wordt gemeten in reizigerskilometer, verkregen door voor elke verplaatsing het aantal passagiers te vermenigvuldigen met het aantal afgelegde kilometer. De gegevens komen van de Europese Commissie – DG MOVE (2017) om een vergelijking met de EU‑28 mogelijk te maken. De indicator wordt voor België ook door het FPB berekend op basis van de gegevens uit verscheidene bronnen (publicaties van de FOD Mobiliteit en Vervoer; FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie Statistiek; jaarverslagen van de NMBS, De Lijn, Tec en MIVB). Het verschil tussen de twee schattingen van die indicator is kleiner dan 1 %.

Evolutie: dit modale aandeel bleef stabiel tussen 82 % en 83 % in de jaren 1990 en daalde tussen 2000 en 2007 tot een stabiel niveau van 79 % vanaf 2008. Het modaal aandeel van de wagen steeg opnieuw vanaf 2012 en bereikte 80,0 % in 2015. In 2014, bedroeg het modale aandeel van het collectief vervoer 12,2 % voor bus, touringcar, tram en metro (tussen 11 % en 12 tussen 1990 en 2000) en 7,7 % voor het spoor (ongeveer 6 % tussen 1990 en 2000).

Tussen 1990 en 2015 daalde het modale aandeel van de wagen in België, terwijl het in Europa licht stijgt sinds 1995. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2015 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "Collectieve vervoerswijzen zullen primeren boven individuele vervoerswijzen" (doelstelling 23). Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet die indicator dalen.