Opkomst bij verkiezingen

  •  18/11/2016

In 2014 stemde in België 89,4 procent van de geregistreerde kiezers effectief bij de parlementaire verkiezingen voor de federale Kamer van volksvertegenwoordigers. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag de opkomst bij verkiezingen niet dalen.

The chart will appear within this DIV.

Opkomst bij verkiezingen - België

Federale Kamer van volksvertegenwoordigers

procent van de geregistreerde kiezers

 19911995199920032007201020142014//19912014//2007
België92.791.290.691.691.189.289.4-0.2-0.3
//: gemiddelde groeivoeten

IDEA (2017), Global Database on Elections and Democracy - Voter Turnout Database - Belgium - Parliamentary, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, http://www.idea.int/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de opkomst bij verkiezingen wordt gemeten met het aandeel van de geregistreerde kiezers dat effectief stemde bij de parlementaire verkiezingen voor de federale Kamer van volksvertegenwoordigers. De gegevens komen van het International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2017).

Evolutie: omdat in België een opkomstplicht bestaat, kan die indicator niet gebruikt worden om vergelijkingen met andere landen te maken. De indicator zegt wel iets over de evolutie in België van de opkomst bij verkiezingen: die daalde licht van 92,7 % in 1991 tot 89,4 % in 2014. De opkomst daalt licht met 0,2 % per jaar over de periode 1991-2014. Vanaf 2007 bedraagt die gemiddelde jaarlijkse groeivoet -0,3 %.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De federale overheid zal de democratische werking van haar organen voor overleg en beraadslaging blijven garanderen" (doelstelling 40). Die doelstelling wijst erop dat het belangrijk is dat burgers betrokken zijn bij het beleid en het politieke proces en daaraan deelnemen. Om bij te dragen tot die doelstelling, mag de opkomst bij verkiezingen niet dalen.