Gegeneraliseerd vertrouwen

  •  18/11/2016

In 2014 oordeelde 39,5 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in België dat over het algemeen de meeste mensen te vertrouwen zijn. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag het gegeneraliseerd vertrouwen niet dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Gegeneraliseerd vertrouwen

antwoord van minstens 6 op 10 op de vraag

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 20022004200620082010201220142014//20022014//2008
België38.837.741.143.741.045.039.50.1-1.7
Duitsland33.237.137.438.834.640.539.41.40.2
Frankrijk26.128.728.227.525.428.730.01.21.5
Nederland58.363.662.664.666.966.263.20.7-0.4
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2017), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Gegeneraliseerd vertrouwen volgens geslacht - België

antwoord van minstens 6 op 10 op de vraag

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 20022004200620082010201220142014//20022014//2008
vrouwen37.134.639.140.837.841.937.00.0-1.6
mannen39.041.042.146.744.348.542.20.7-1.7
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2017), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Gegeneraliseerd vertrouwen volgens inkomen - België

antwoord van minstens 6 op 10 op de vraag

procent van de bevolking van 15 jaar en ouder

 2010201220142014//2010
kwintiel 138.638.127.0-8.5
kwintiel 234.037.131.3-2.0
kwintiel 338.843.335.7-2.1
kwintiel 444.553.346.81.3
kwintiel 555.858.455.5-0.1
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ESS (2017), Dataset European Social Survey, http://www.europeansocialsurvey.org/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: het gegeneraliseerd vertrouwen wordt gedefinieerd door het resultaat van de European Social Survey (ESS) en meer bepaald door een score van minstens 6 op 10 op de volgende vraag: "Denkt u, over het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat u niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen?". De geïnterviewden kunnen antwoorden op een schaal van nul ("je kunt niet voorzichtig genoeg zijn") tot tien ("de meeste mensen zijn te vertrouwen"). Die vraag kwam telkens aan bod in de zeven tweejaarlijkse enquêtes van de ESS. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de ESS (2017).

Evolutie: volgens de ESS steeg het gegeneraliseerd vertrouwen in België nauwelijks over de periode 2002-2014. Die indicator nam heel licht toe van 38,8 % tot 39,5 % met een gemiddelde jaarlijkse toename van 0,2 % die vooral te wijten is aan de scherpe daling in de laatste enquête. Het maximum werd in 2012 bereikt. De betrouwbaarheidsintervallen berekend voor deze indicator worden hernomen in bijlage 1.

In België (39,5 %) ligt het gegeneraliseerd vertrouwen duidelijk lager dan in Nederland (63,2 %), hoger dan in Frankrijk (30,0 %) en ongeveer even hoog als in Duitsland (39,4 %). Tot de daling in 2014 lag het gegeneraliseerd vertrouwen ook hoger ten opzichte van Duitsland en bleven de verschillen ongeveer gelijk. De subjectieve aard van deze indicator maakt dat de vergelijking tussen landen met voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden.

Doelstelling: er is geen expliciete doelstelling over het gegeneraliseerd vertrouwen. De Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling heeft wel als eerste uitdaging: "Een maatschappij die de sociale cohesie bevordert". Om aan deze sociale cohesie bij te dragen, beschouwt dit rapport als impliciete doelstelling dat het gegeneraliseerd vertrouwen, als maatstaf voor het sociaal kapitaal, niet mag dalen.

Opsplitsing volgens geslacht en inkomenscategorie

Voor alle zeven edities van de ESS was het gegeneraliseerd vertrouwen van mannen hoger dan dat van vrouwen. Dat verschil was het kleinst in 2002 (1,9 procentpunt) en het grootst in 2012 (6,6 procentpunt). Sinds 2008 bedraagt dat verschil meer dan 5 procentpunt.

Er is een verband tussen het inkomen en het gegeneraliseerd vertrouwen. Die indicator stijgt met een hoger inkomenskwintiel: 27,0 % van de personen in het laagste inkomenskwintiel en 55,5 % in het hoogste inkomenskwintiel verklaren een gegeneraliseerd vertrouwen, terwijl het gemiddelde percentage in alle inkomenskwintielen 39,5 % bedroeg.