Vrouwelijke parlementsleden

  •  02/06/2017

In 2016 waren er in België 41 procent vrouwelijke verkozenen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de parlementen van de gewesten en gemeenschappen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat aandeel stijgen naar 50 procent.

The chart will appear within this DIV.

Vrouwelijke parlementsleden

procent van de leden van nationale en regionale parlementen

 2003200520102011201220132014201520162016//20032016//2011
België29.632.839.539.739.240.341.340.741.02.50.6
EU-2823.527.128.429.229.630.230.631.331.52.31.6
//: gemiddelde groeivoeten

European Institute for Gender Equality (2017), Gender Statistics Database, Women and men in decision making, http://eige.europa.eu/ (geraadpleegd op 20/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: aandeel vrouwelijke parlementsleden n in de verschillende parlementen. De gegevens komen van het Instituut voor gendergelijkheid (2017).

Evolutie: het aandeel vrouwelijke parlementsleden stijgt in de loop van de tijd: van 29,6 % in 2003 tot 41,0 % in 2016.

Op Europees niveau is er eveneens een stijgende trend voor het aandeel van vrouwen in de nationale parlementen, van 23,5 % in 2003 tot 31,5 % in 2016. Met 41,0 % vrouwelijke parlementsleden ligt België boven het gemiddelde en kort bij het meest egalitaire land, Zweden, dat 48,2 % vrouwelijke parlementsleden heeft. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de best presterende groep.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "vrouwen en mannen zullen hun rechten gelijk uitoefenen. Zij zullen kunnen bijdragen tot alle aspecten van de ontwikkeling van de samenleving en de verbetering van de levensomstandigheden zonder onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van hun geslacht" (doelstelling 1). Om die doelstelling te behalen moet het aandeel vrouwelijke parlementsleden ongeveer de helft bedragen. Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet het aandeel vrouwelijke parlementsleden stijgen.