Consumptie van de huishoudens

  •  08/02/2018

In 2016 bedroeg de effectieve consumptie van de huishoudens per inwoner in België 22.900 euro (kettingeuroʹs, referentiejaar 2010). Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor het niveau van de consumptie van de huishoudens.

The chart will appear within this DIV.

Consumptie van de huishoudens

duizenden kettingeuro's per inwoner, referentiejaar 2010

 19952000200520102011201220132014201520162016//19952016//2011
België18.920.821.522.522.422.422.522.722.822.90.90.4
EU-28--15.917.418.018.017.917.818.018.318.7--0.8
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Main GDP aggregates per capita [nama_10_pc], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de consumptie van de huishoudens wordt gemeten aan de hand van het concept van effectieve consumptie dat verwijst naar alle goederen en diensten die werkelijk verbruikt werden. Het omvat zowel de verbruiksgoederen en de diensten die direct door de huishoudens worden aangekocht als de diensten die voor individuele consumptie door instellingen zonder winstoogmerk en door de regering (zoals gezondheid en opvoeding) worden geleverd. De consumptie wordt uitgedrukt in duizenden kettingeuro's (maakt het mogelijk om het verbruik te meten waarbij het effect van de prijsevoluties weggewist wordt). Om een vergelijking te maken tussen België en de Europese Unie (EU-28) op basis van een identiek referentiejaar (namelijk 2010), komen de gegevens van Eurostat (2017).

Evolutie: tussen 1995 en 2016 steeg de effectieve consumptie van de huishoudens per inwoner in België van iets minder dan 19 000 euro per inwoner tot 22 900 euro. Tussen 2010 en 2015 bleef de indicator relatief stabiel rond 22 500 euro en groeide het sterkst tussen 1995 en 2000.

Door het niveau van de indicator in België en in de EU-28 te vergelijken, wordt duidelijk dat België boven het Europese gemiddelde ligt over heel de beschikbare periode (2000-2016). De evolutie van de indicator in België en in de EU-28 is in de geanalyseerde periode gelijkaardig, het Belgische verbruik was resistenter tegen de financieel-economische crisis (2008) dan het gemiddelde verbruik van de EU‑28.

Doelstelling: er is geen doelstelling over de consumptie van de huishoudens in België.