Gemeentelijk afval

  •  08/02/2018

In 2015 werd er in België per inwoner 418 kilogram gemeentelijk afval opgehaald. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.

Gemeentelijk afval

kilogram per inwoner

 1995200020052010201120122013201420152015//19952015//2010
België455.0471.0482.0456.0456.0447.0437.0427.0418.0-0.4-1.7
EU-28--521.0515.0504.0498.0485.0478.0477.0476.0---1.1
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Municipal waste generation and treatment, by type of treatment method [tsdpc240], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: gemeentelijk afval is het afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers…, uitgezonderd de bouwmaterialen. De indicator wordt uitgedrukt in kilogram per inwoner. Statistics Belgium organiseert in België de collecte van deze gegevens en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2017) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Evolutie: de opgehaalde hoeveelheid gemeentelijk afval nam gestaag toe van 1995 tot 2007, toen een maximum van 493 kg per inwoner werd bereikt. Die trend is vanaf 2007 gekeerd. De opgehaalde hoeveelheid gemeentelijk afval is sindsdien gestaag gedaald, tot een totaal van 418 kg per inwoner in 2015. Een deel van dat afval (53,4 % in 2015) wordt gerecycleerd of gecomposteerd (zie indicator 48 over gerecycleerd afval). Een ander deel wordt verbrand (43 % in 2015) of gestort (1 % in 2015). De totale hoeveelheid afval die noch gerecycleerd, noch gecomposteerd wordt, bleef relatief stabiel en schommelde tussen 2 en 2,5 miljoen ton sinds 2000.

De hoeveelheid gemeentelijk afval die door de inwoners geproduceerd wordt volgt in België een gelijkaardige evolutie als in de EU, maar de in België geproduceerde hoeveelheid ligt onder het Europese gemiddelde. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2014 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Doelstelling: de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) bevatten de volgende subdoelstelling: "Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik" (subdoelstelling 12.5). Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet het gemeentelijk afval dalen.