Gerecycleerd afval

  •  08/02/2018

In 2015 werd er in België 53,4 procent van het gemeentelijk afval gerecycleerd. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen.

The chart will appear within this DIV.

Gerecycleerd afval

procent van het gemeentelijk afval

 1995200020052010201120122013201420152015//19952015//2010
België19.048.453.854.954.353.152.753.253.45.3-0.5
EU-28------38.339.641.542.243.745.0--3.3
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Municipal waste by waste operations [env_wasmun], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: gemeentelijk afval is alle afval verzameld door de gemeentelijke ophaaldiensten, containerparken, straatvegers…, uitgezonderd de bouwmaterialen. Dat afval kan op vier manieren worden behandeld: storting, verbranding (met of zonder energiewinning), recyclage, alsook compostering/fermentatie. De indicator over gerecycleerd afval wordt berekend als het aandeel gemeentelijk afval van die laatste twee categorieën recyclage en compostering/fermentatie. Statistics Belgium organiseert in België de collecte van deze gegevens en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens worden door het FPB berekend op basis van de gegevens van Eurostat (2017) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Evolutie: de recyclagegraad van afval steeg snel van 19,0 % in 1995 tot ongeveer 50 % in 2000. Sinds 2000 steeg die tot 57 % in 2007 en viel daarna terug tot 53,4 % in 2015. De recyclagegraad van afval ligt in België boven het Europese gemiddelde. In Europa is er een stijgende trend, terwijl die in België stabiel is. In 2014, zijn er maar twee landen die het beter doen dan België: Duitsland en Oostenrijk. Die indicator moet vergeleken worden met indicator 47 over de ophaling van gemeentelijk afval.

Doelstelling: de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) bevatten de volgende subdoelstelling: "Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik" (subdoelstelling 12.5). Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet het gerecycleerd afval stijgen.