Landoppervlakte in het Natura 2000-gebied

  •  18/11/2016

In 2015 was 12,7 procent van de Belgische landoppervlakte Natura 2000-gebied. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen.

The chart will appear within this DIV.

Landoppervlakte in het Natura 2000-gebied

procent van de landoppervlakte

 2010201120122013201420152015//2010
België12.712.712.812.712.712.70.1
EU-2717.517.917.917.917.917.90.5
//: gemiddelde groeivoeten

EEA (2017), Natura 2000 barometer statistics, http://www.eea.europa.eu/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: deze indicator vertegenwoordigt het aandeel van de oppervlakte van de Natura 2000-gebieden (onder de habitatrichtlijn 92/43/EEG [EU (1992), Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28076&from=NL (geraadpleegd op 01/12/2015)] en/of de vogelrichtlijn 79/409/EEG [EU (1979), Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28046&from=NL (geraadpleegd op 01/12/2015)]) in de totale oppervlakte van het Belgisch grondgebied. De gegevens komen van het Europees Milieuagentschap (EEA, 2016).

Evolutie: het aandeel van de landoppervlakte van de Natura 2000-gebieden evolueert weinig tussen 2010 en 2015 en vertegenwoordigt 12,7 % van het Belgisch grondgebied in 2015. Het aandeel van de landoppervlakte van de Natura 2000-gebieden in België ligt onder het Europese gemiddelde. Er zijn maar vier landen die het minder goed doen dan België (Denemarken, Litouwen, Letland en het Verenigd Koninkrijk).

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De goederen en diensten die de ecosystemen leveren, zullen hersteld, gevaloriseerd en behoedzaam en duurzaam gebruikt worden, waardoor zij rechtstreeks zullen bijdragen tot het in stand houden van de biodiversiteit" (doelstelling 37). Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet de landoppervlakte in het Natura 2000-gebied stijgen.