Duurzame visvangst

  •  08/02/2018

In 2015 bevond 54,5 procent van de vissoorten in de Noordzee en aangrenzende wateren zich binnen duurzame opbrengstwaarden. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen naar honderd procent.

The chart will appear within this DIV.

Duurzame visvangst - België

procent vissoorten binnen duurzame opbrengstwaarden

 2007200820092010201120122013201420152015//20072015//2010
België16.725.028.650.037.522.240.045.554.516.01.8
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van ICES (2016), Ices advice 2008-2016, International Council for the Exploration of the Sea, http://www.ices.dk/ (geraadpleegd op 06/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de indicator over vissoorten is gebaseerd op het concept van "maximale duurzame opbrengstwaarden" (maximum sustainable yield) die zo worden gedefinieerd dat de naleving ervan duurzame exploitatie van de visbestanden garandeert. De indicator geeft het aandeel commerciële vissoorten in de Noordzee en aangrenzende wateren waarvan het bestand zich binnen die waarden bevindt in het aantal vissoorten waarvoor die waarden worden berekend. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van de adviezen van de International Council for the Exploration of the Sea (2016).

Evolutie: het aandeel commerciële vissoorten waarvan het bestand zich binnen de maximale duurzame opbrengstwaarden bevindt in het aantal vissoorten waarvoor die waarden worden berekend, stijgt van 16,7 % in 2007 (een op de zes soorten) tot 54,5 % in 2015 (zes op de elf soorten). Bij de interpretatie van deze indicator moet er rekening gehouden worden met het kleine aantal vissoorten dat er deel van uitmaakt. De internationale vergelijking is niet mogelijk omdat de gegevens niet beschikbaar zijn op de website van Eurostat.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De goederen en diensten die de ecosystemen leveren, zullen hersteld, gevaloriseerd en behoedzaam en duurzaam gebruikt worden, waardoor zij rechtstreeks zullen bijdragen tot het in stand houden van de biodiversiteit" (doelstelling 37). Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet het aandeel vissoorten binnen duurzame opbrengstwaarden stijgen.