Bebouwde oppervlakte

  •  08/02/2018

In 2016 was 20,8 procent van de Belgische landoppervlakte bebouwd. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de bebouwde oppervlakte.

The chart will appear within this DIV.

Bebouwde oppervlakte - België

procent van de Belgische landoppervlakte

 19902000200520102011201220132014201520162016//19902016//2011
België16.418.619.320.120.220.320.520.620.720.80.90.6
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van Statistics Belgium (2017), Bodemgebruik. België, gewesten en gemeenten (1834-2016), https://statbel.fgov.be/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: deze indicator geeft het aandeel van de bebouwde oppervlakte in de totale oppervlakte van het Belgisch grondgebied. De bebouwde oppervlakte omvat gebouwen, vervoersinfrastructuur en tuinen. De indicator wordt door het FPB berekend op basis van de gegevens van Statistics Belgium (2017).

Evolutie: het aandeel bebouwde oppervlakte neemt sinds 1990 constant toe tot 20,8 % van de oppervlakte van het Belgisch grondgebied in 2016. Enerzijds draagt de toename van de bebouwde oppervlakte door infrastructuur en gebouwen bij tot het welzijn van de bevolking. Anderzijds gaat die stijging gepaard met een versnippering van de natuurlijke habitats, wat een nadelig effect heeft op het voortbestaan van de soorten. Dat leidt ook tot bodemafdekking, waardoor het risico op overstromingen toeneemt. Bovendien is die grond niet meer beschikbaar voor ander gebruik, zoals landbouw. De internationale vergelijking is niet mogelijk omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn op de website van Eurostat.

Doelstelling: er is geen doelstelling over het aandeel bebouwde oppervlakte.