Populatie weidevogels

  •  18/11/2016

In 2014 bedroeg de index van de populatie weidevogels in België 56,6 (honderd in 1990). Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer stijgen.

The chart will appear within this DIV.

Populatie weidevogels

index 1990 = 100

 1990200020052009201020112012201320142014//19902014//2009
België100.068.562.059.265.859.960.649.456.6-2.3-0.9
Duitsland100.096.692.988.184.378.582.679.8------
Frankrijk100.075.974.465.464.363.962.261.059.3-2.2-1.9
Nederland100.085.076.063.061.071.064.057.062.0-2.0-0.3
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Common farmland bird index [env_bio2], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de index van de populatie weidevogels is een geaggregeerde indicator van demografische schattingen van vijftien soorten weidevogels met als referentiejaar 1990 (1990 = 100). De gegevens komen van jaarlijkse enquêtes over de broedvogels en worden in het kader van een pan-Europees netwerk voor monitoring van vogels samengebracht. Op dit moment maken enkel het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel uit van dat netwerk en zij leveren de gegevens waarmee Eurostat die indicator voor België publiceert. Het Vlaams Gewest heeft zijn eigen opvolgingsmethode en indicator [INBO (2015a), Europese algemene broedvogelindex, https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/europese-algemene-broedvogelindex (geraadpleegd op 01/12/2015) en INBO (2015b), Persoonlijke mededeling (26/03/2015)]. De gegevens komen van Eurostat (2017).

Evolutie: de index van de populatie weidevogels in België, die voor 1990 gelijkgesteld wordt aan 100, daalde bijna voortdurend tot 56,6 in 2014. De populatie weidevogels daalt eveneens in de drie buurlanden, maar in een verschillende ritme. In 2013 is de index in België het slechtst.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De goederen en diensten die de ecosystemen leveren, zullen hersteld, gevaloriseerd en behoedzaam en duurzaam gebruikt worden, waardoor zij rechtstreeks zullen bijdragen tot het in stand houden van de biodiversiteit" (doelstelling 37). Om bij te dragen tot die doelstelling, moet de index van de populatie weidevogels stijgen.