Werkloosheidsgraad

  •  08/02/2018

In 2016 bedroeg de werkloosheidsgraad in België 7,8 procent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Werkloosheidsgraad

procent van de beroepsbevolking

 1990200020102011201220132014201520162016//19902016//2011
België6.66.98.37.27.68.48.58.57.80.61.6
EU-28--8.99.69.710.510.910.29.48.6---2.4
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Werkloosheidsgraad volgens geslacht - België

procent van de beroepsbevolking

 1995200020102011201220132014201520162016//19952016//2011
vrouwen12.78.58.57.27.48.27.97.87.6-2.41.1
mannen7.65.68.17.17.78.79.09.18.10.32.7
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Werkloosheidsgraad volgens leeftijd - België

procent van de beroepsbevolking

 1995200020102011201220132014201520162016//19952016//2011
15-2421.515.222.418.719.823.723.222.120.1-0.31.5
25-548.35.87.36.46.77.47.67.77.1-0.72.1
55-644.03.24.64.04.55.45.45.65.71.77.3
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 1999

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Werkloosheidsgraad volgens opleiding - België

procent van de beroepsbevolking

 1992200020102011201220132014201520162016//19922016//2011
hoogstens lager secundair onderwijs9.410.315.313.914.015.816.216.815.92.22.7
hoger secundair onderwijs6.56.88.16.87.88.28.88.78.10.93.6
hoger onderwijs3.02.74.53.83.94.94.74.64.21.42.0
//: gemiddelde groeivoeten

breuk in tijdreeks: 2001, 2005, 2011, 2014

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Langdurige werkloosheidsgraad - België

procent van de beroepsbevolking

 1999200520102011201220132014201520162016//19992016//2011
langdurige werkloosheid4.94.44.03.53.43.94.34.44.0-1.22.7
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), European Union Labour Force Survey (EU-LFS), une_rt_a, une_ltu_a en lfsa_urgaed, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 30/10/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de werkloosheidsgraad is de verhouding tussen het aantal werklozen en de beroepsbevolking, uitgedrukt in procent. De hier gebruikte werkloosheidsgegevens zijn gebaseerd op de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Die enquêtegegevens steunen op directe interviews om te bepalen of iemand werkloos is. Dat is het geval als de persoon niet werkt, als hij de afgelopen vier weken actief een job heeft gezocht en als hij binnen de twee weken beschikbaar is om eventueel te beginnen werken. De beroepsbevolking omvat iedereen in de leeftijdscategorie van 15 tot 74 jaar die zich op de arbeidsmarkt aanbiedt, namelijk iedereen met een betaalde baan en iedereen die er geen heeft maar ernaar op zoek is. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2017) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Evolutie: volgens de EAK volgde de werkloosheidsgraad tussen 1990 en 2015 een cyclisch patroon, met vier perioden van stijgende werkloosheid: 1990-1994, 2001-2005, 2008-2010 en ten slotte van 2011 tot en met 2015. De werkloosheidsgraad was het hoogst in 1994 (9,8 %) en het laagst in 1991 (6,4 %). De recentste stijgende werkloosheidstrend gaat van 7,2 % in 2011 tot 8,5 % in 2015. In 2016 daalde de werkloosheidsgraad tot 7,8 %.

Sinds 2000 is de werkloosheidgraad in België steeds lager dan die van de EU-28, behalve dan in de periode 2006-2008 waar de werkloosheidsgraad van België en de EU-28 vrijwel rond hetzelfde niveau fluctueerde. De werkloosheidsgraad in de EU-28 volgt een ander patroon dan die van België, vooral vanaf 2009. Tussen 2000 en 2008 daalde de werkloosheidsgraad van 8,9 % tot 7,0 % en die evolutie loopt enigszins gelijk met de trend van België, maar dan op een hoger niveau. Vanaf 2009 steeg de werkloosheidsgraad in de EU-28 sterk tot 10,9 % in 2013. Die stijging voor de EU-28 is veel minder uitgesproken in België. Tussen 2013 en 2016 daalde de werkloosheidsgraad in de EU-28 tot 8,6 %, terwijl de Belgische werkloosheidsgraad pas daalde vanaf 2016. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstellingen: "De arbeidsmarkt zal voor iedereen toegankelijk zijn en de actieve bevolking waardig werk aanbieden" (doelstelling 8), "Het werkgelegenheidsniveau zal zo hoog en stabiel mogelijk zijn en respecteert de principes van waardig werk. Iedereen op arbeidsleeftijd zal de mogelijkheid hebben betaald werk te vinden" (doelstelling 9), "Het werkloosheidsniveau zal beperkt zijn tot de frictiewerkloosheid" (doelstelling 10) en "De arbeidsomstandigheden zullen gedurende de hele loopbaan aangepast worden om ervoor te zorgen dat de levenskwaliteit verbetert en dat men langer kan werken" (doelstelling 11).

Om in de richting van de doelstellingen te gaan, moet de werkloosheidsgraad dalen.

Opsplitsing volgens leeftijd, opleidingsniveau en werkloosheidsduur

In de periode 1995-2016 is de werkloosheidsgraad van jongeren steeds het hoogst namelijk gemiddeld 20,0 %. Die van de 25-54-jarigen en van de 55-64-jarigen bedraagt in die periode gemiddeld 7,1 % en 4,4 %.

De werkloosheidsgraad is eveneens hoger naarmate het onderwijsniveau lager is. In de periode 1993-2016 schommelde de werkloosheidsgraad van personen met een diploma hoger onderwijs gemiddeld rond 4,0 %. Die van personen met een diploma hoger secundair onderwijs en van personen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs bedroeg in die periode gemiddeld respectievelijk 7,7 % en 13,1 %.

De langdurige werkloosheidsgraad, het aandeel werklozen die minstens een jaar werkloos zijn, volgt een cyclisch patroon tussen 1999 en 2016, binnen ongeveer dezelfde bandbreedte. Er zijn drie periodes waarin de langdurige werkloosheidsgraad steeg: 2001-2005, 2008-2010 en 2012-2015. Tijdens die laatste periode steeg de langdurige werkloosheidsgraad van 3,4 % tot 4,4 %. In 2016 bedroeg de langdurige werkloosheidsgraad 4 %.

 

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).