Stress op het werk

  •  18/01/2017

In 2010 voelde 27 procent van de werknemers in België altijd of het grootste deel van de tijd stress op het werk. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Stress op het werk - België

procent van de werknemers

 2000200520102010//2000
België30.121.727.3-1.0
//: gemiddelde groeivoeten

Eurofound (2000, 2005 en 2010), Enquête naar de arbeidsomstandigheden, Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, http://www.eurofound.europa.eu/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Stress op het werk volgens geslacht - België

procent van de werknemers

 2010
vrouwen27.0
mannen27.0

Eurofound (2010), Enquête naar de arbeidsomstandigheden, Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, http://www.eurofound.europa.eu/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Stress op het werk volgens leeftijd - België

procent van de werknemers

 2010
15-2420.0
25-3926.0
40-5431.0
55-25.0

Eurofound (2010), Enquête naar de arbeidsomstandigheden, Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, http://www.eurofound.europa.eu/ (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: aandeel van de werknemers, gemeten in de steekproef, dat de vraag "voelt u stress op het werk?" beantwoordt met "altijd" of "het grootste deel van de tijd", bij enquêtes van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden [Personen ouder dan 15 jaar die een job hebben op het moment van de enquête: in België 1 500 werknemers in 2000, 1 000 in 2005 en 4 000 in 2010]. De gegevens komen van die Stichting (Eurofound, 2000-2010).

Evolutie: volgens deze enquêtes wordt er een daling waargenomen van het aantal werknemers dat verklaart te lijden aan stress op het werk tussen 2000 en 2010. De verschillen tussen de enquêtejaren kunnen deels te wijten zijn aan wijzigingen in de formulering van de vraag in 2005. De vragen van 2000 en 2010 zijn vergelijkbaar.

Na 2005 berekent Eurofound het Europese gemiddelde voor stress niet meer omdat het een psychosociaal fenomeen is dat moeilijk te vergelijken is tussen landen. In 2005 hadden de Belgische werknemers iets meer stress dan de gemiddelde Europese werknemers (21,7 % in België tegenover 20,2 % in de EU-15).

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstellingen: "De arbeidsmarkt zal voor iedereen toegankelijk zijn en de actieve bevolking waardig werk aanbieden" (doelstelling 8) en "De arbeidsomstandigheden zullen gedurende de hele loopbaan aangepast worden om ervoor te zorgen dat de levenskwaliteit verbetert en dat men langer kan werken" (doelstelling 11). Om bij te dragen tot die doelstellingen, moet het aandeel werknemers dat verklaart te lijden aan stress op het werk dalen.

Opsplitsing volgens leeftijd en geslacht

In 2010 steeg het aandeel werknemers dat verklaart te lijden aan stress op het werk met de leeftijd tussen de leeftijdsgroep 15-24 jaar en die van 40-54 jaar, en daalde vervolgens in de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar. Dat kan te maken hebben met het "healthy worker effect", aangezien werknemers die onder gunstige arbeidsvoorwaarden werken en die in goede gezondheid verkeren meer kans hebben op een volledige loopbaan. Het aandeel mannen en vrouwen dat verklaart te lijden aan stress op het werk was gelijk in 2010.