Uitstel of afstel van medische zorg om financiële redenen

  •  08/02/2018

In 2016 heeft 2,2 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder in België in de laatste twaalf maanden om financiële redenen medische zorg uit- of afgesteld. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Uitstel of afstel van medische zorg om financiële redenen

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2011201220132014201520162016//2011
België1.41.71.82.12.22.29.5
EU-272.32.22.42.42.0----
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Self-reported unmet needs for medical examination by sex, age, detailed reason and income quintile [hlth_silc_08], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Uitstel of afstel van medische zorg om financiële redenen, volgens inkomen - België

in de laatste twaalf maanden

procent van de bevolking van 16 jaar en ouder

 2011201220132014201520162016//2011
kwintiel 14.14.85.27.16.87.613.1
kwintiel 21.92.42.02.02.92.44.8
kwintiel 30.80.71.61.20.81.04.6
kwintiel 40.30.50.20.50.40.2-7.8
kwintiel 50.10.10.10.00.10.0--
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Self-reported unmet needs for medical examination by sex, age, detailed reason and income quintile [hlth_silc_08], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: aandeel personen van 16 jaar en ouder dat zich om financiële redenen de nodige medische zorg niet heeft kunnen veroorloven tijdens de afgelopen 12 maanden. De gegevens komen van de enquête European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2017) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Evolutie: volgens de EU-SILC-enquêtes is het aandeel personen dat zich om financiële redenen de nodige medische zorg niet heeft kunnen veroorloven gestegen van 0,7 % tot 2,2 % van de bevolking tussen 2005 en 2016.

In Europa, schommelde dat aandeel tussen 2,0 % en 2,4 % tussen 2010 en 2015. De evolutie is in België dus minder gunstig dan in de EU-27. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2014 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "kwaliteitsvolle gezondheidszorg zal toegankelijk zijn voor iedereen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen (mensen met een handicap, kansarmen, vruchtbare en zwangere vrouwen en kinderen, enz.)" (doelstelling 5). Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet het uitstel of afstel van medische zorg dalen.

Opsplitsing volgens inkomenscategorie

Personen met de laagste inkomens bevinden zich vaker in een situatie waarin ze zich om financiële redenen de nodige medische zorg niet hebben kunnen veroorloven dan personen met hogere inkomens. Het verschil tussen de laagste en de hoogste inkomensgroep bedraagt 4 procentpunt in 2011 en 7,6 procentpunt in 2016.