Levensverwachting

  •  08/02/2018

In 2015 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,1 jaar. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, mag dat cijfer niet dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Levensverwachting

jaren bij de geboorte

 1990200020052010201120122013201420152015//19902015//2010
België76.277.979.180.380.780.580.781.481.10.30.2
EU-28----78.579.980.280.380.580.980.6--0.2
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Mortality and life expectancy statistics, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Levensverwachting volgens geslacht - België

jaren bij de geboorte

 1990200020052010201120122013201420152015//19902015//2010
vrouwen79.581.081.983.083.383.183.283.983.40.20.1
mannen72.774.676.277.578.077.878.178.878.70.30.3
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Mortality and life expectancy statistics, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Levensverwachting op 50 jaar van vrouwen, volgens opleiding - België

jaren

 2004
lager onderwijs33.6
lager secundair onderwijs36.5
hoger secundair onderwijs34.8
hoger onderwijs37.6

EHLEIS (2015), EHLEIS technical report 2014_4.7, Additional national page for Country Report Issue 7, European Health and Life Expectancy Information System, http://www.eurohex.eu (geraadpleegd op 08/11/2017).

Levensverwachting op 50 jaar van mannen, volgens opleiding - België

jaren

 2004
lager onderwijs24.7
lager secundair onderwijs27.9
hoger secundair onderwijs29.9
hoger onderwijs34.3

EHLEIS (2015), EHLEIS technical report 2014_4.7, Additional national page for Country Report Issue 7, European Health and Life Expectancy Information System, http://www.eurohex.eu (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de levensverwachting berekend bij de geboorte wordt uitgedrukt in het aantal jaren dat een persoon zou leven indien hij/zij op elke leeftijd de op het ogenblik van zijn/haar geboorte geobserveerde mortaliteitskenmerken zou kennen. In België worden de overlijdenskansen, die gebruikt worden om de levensverwachting bij de geboorte te meten, berekend aan de hand van de overlijdensverklaringen in het Rijksregister der natuurlijke personen [FOD Economie – ADSEI (2009), Sterftetafels en levensverwachting, http://statbel.fgov.be]. Statistics Belgium brengt in België deze gegevens samen en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2017) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert.

Evolutie: de levensverwachting blijft toenemen, met 4,9 jaar tussen 1990 en 2015 om dan 81,1 jaar te bereiken, ook al is er een lichte daling tussen 2014 en 2015 (van 81,4 tot 81,1 jaar). Er zal gewacht moeten worden op de gegevens van de volgende jaren om te weten of die lichte daling een trendverandering is of niet. De evoluties van de levensverwachting in België en in de Europese Unie lopen parallel, waarbij de levensverwachting in België iets hoger ligt dan in de EU-28, waar die 80,6 jaar bedraagt in 2015. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2015 tot de middelmatig presterende groep en het scoort beter dan het Europese gemiddelde.

Doelstelling: er is geen doelstelling direct met betrekking tot de levensverwachting, maar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) bevatten het volgende doel: "Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden" (doel 3). Aangezien het resultaat van een betere gezondheid onder andere een betere levensverwachting is, beschouwt dit rapport als impliciete doelstelling dat de levensverwachting niet mag dalen.

Opsplitsing volgens geslacht en opleidingsniveau

De levensverwachting bij de geboorte van mannen ligt onder die van vrouwen, maar dat verschil wordt wel kleiner met de tijd: het daalde in België van 6,8 jaar in 1990 tot 4,7 jaar in 2015.

De gebruikte bron om de levensverwachting bij de geboorte te beschrijven, maakt geen opsplitsing volgens socio-economisch niveau. Daarom werd die informatie gezocht in de gegevens van het EHLEIS-programma (European Health and Life Expectancy Information System). Die gegevens hebben enkel betrekking op personen ouder dan 50 jaar en op de levensverwachting die berekend wordt voor de personen die die leeftijd bereikt hebben. In die groep stemt een hoger opleidingsniveau overeen met een hogere levensverwachting op 50 jaar en dat geldt in het bijzonder voor mannen. Voor vrouwen bedraagt het verschil in levensverwachting tussen de groep met het laagste en die met het hoogste opleidingsniveau 4 jaar, voor mannen loopt dat verschil op tot meer dan 9 jaar. Vooral opmerkelijk is ook dat de levensverwachting van vrouwen met een diploma lager onderwijs gelijk is aan die van mannen met een diploma hoger onderwijs.