Levensverwachting in goede gezondheid

  •  08/02/2018

In 2015 bedroeg de levensverwachting in goede gezondheid bij de geboorte in België 64,0 jaar voor de vrouwen en 64,4 jaar voor de mannen. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moeten die cijfers stijgen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Levensverwachting in goede gezondheid volgens geslacht

jaren bij de geboorte

 20042010201120122013201420152015//20042015//2010
vrouwen, België58.462.663.665.063.763.764.00.80.4
vrouwen, EU-28--62.662.162.161.561.863.3--0.2
mannen, België58.964.063.464.264.064.564.40.80.1
mannen, EU-28--61.861.761.561.461.462.6--0.3
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Healthy Life Years, http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 08/11/2017).

Levensverwachting zonder beperking op 50 jaar van vrouwen, volgens opleiding - België

jaren

 2004
lager onderwijs14.5
lager secundair onderwijs20.4
hoger secundair onderwijs18.6
hoger onderwijs22.2

EHLEIS (2015), EHLEIS technical report 2014_4.7, Additional national page for Country Report Issue 7, European Health and Life Expectancy Information System, http://www.eurohex.eu (geraadpleegd op 08/11/2017).

Levensverwachting zonder beperking op 50 jaar van mannen, volgens opleiding - België

jaren

 2004
lager onderwijs13.3
lager secundair onderwijs15.9
hoger secundair onderwijs18.2
hoger onderwijs21.6

EHLEIS (2015), EHLEIS technical report 2014_4.7, Additional national page for Country Report Issue 7, European Health and Life Expectancy Information System, http://www.eurohex.eu (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de levensverwachting in goede gezondheid wordt berekend aan de hand van de levensverwachting en aan de hand van enquêtes over het aandeel van de personen dat zichzelf in goede of slechte gezondheid ervaart, uitgedrukt in jaren. De gegevens met betrekking tot die indicator die hieronder worden voorgesteld, komen van de statistieken over mortaliteit en van de gegevens over de ervaren beperkingen uit de gezondheidsmodule van de enquête European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Op te merken valt dat de definitie van de levensverwachting in goede gezondheid veranderd is, waardoor de gegevens voor 2004 niet voorgesteld kunnen worden. Dat is nochtans nuttig om een langzaam verschijnsel zoals de evolutie van de levensverwachting in goede gezondheid te volgen. Statistics Belgium organiseert in België deze binnen de EU geharmoniseerde enquête en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2014) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert, gesplitst voor mannen en vrouwen, maar niet voor het gemiddelde.

Evolutie: volgens de EU-SILC-enquête toont de levensverwachting in goede gezondheid van vrouwen sinds 2004 een licht stijgende trend en bedraagt in 2015 64 jaar. Dat betekent dat in 2015 vrouwen zichzelf niet in zeer goede of goede gezondheid [Opmerking: "Healthy life years, abbreviated as HLY and also called disability-free life expectancy (DFLE), is defined as the number of years that a person is expected to continue to live in a healthy condition. […] A healthy condition is defined as one without limitation in functioning and without disability" (Eurostat, 2014). De verschillende benamingen zijn die van de gegevenstabellen; beide komen van Eurostat] achtten gedurende de laatste 19,4 jaren van hun leven (zie gegevens over de levensverwachting bij geboorte van vrouwen, indicator 18). De levensverwachting in goede gezondheid in de Europese Unie, gemeten tussen 2010 en 2015, is redelijk stabiel. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2015 tot de best presterende groep.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De levensverwachting in goede gezondheid zal gestegen zijn ten opzichte van 2010. Het verschil tussen de levensverwachting in goede gezondheid naargelang van het opleidingsniveau en naargelang het geslacht zal met gemiddeld 50 % verlaagd worden" (doelstelling 4). Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet de levensverwachting in goede gezondheid stijgen.

De levensverwachting in goede gezondheid van mannen is bijna identiek aan die van vrouwen en is nog stabieler. Maar ook het verschil tussen de levensverwachting in goede gezondheid en de levensverwachting bij de geboorte is kleiner voor mannen: 14,3 jaar. Ten opzichte van de EU-28 hebben de Belgische mannen 1,8 jaar extra levensverwachting in goede gezondheid.

Opsplitsing volgens opleidingsniveau

De bron die werd gebruikt om de levensverwachting bij de geboorte te beschrijven berekent geen opsplitsing volgens socio-economisch niveau. Daarom werd die informatie gezocht in de gegevens van het programma EHLEIS (European Health and Life Expectancy Information System). Ze betreffen enkel de personen ouder dan 50 jaar. In die groep hebben vrouwen met een hoog opleidingsniveau een hogere levensverwachting zonder beperking. Het verschil in levensverwachting zonder beperking op 50 jaar tussen vrouwen met een diploma basisonderwijs en vrouwen met een diploma hoger onderwijs bedraagt 7,7 jaar. Het verschil is slechts 1,8 jaar tussen de groep met een diploma lager secundair onderwijs en die met een diploma hoger onderwijs. Voor mannen is het verschil tussen de opleidingsniveaus duidelijker. Daar is er een verschil in levensverwachting zonder beperking op 50 jaar van 8,3 jaar tussen de groep met een diploma basisonderwijs en die met een diploma hoger onderwijs. Het verschil is beperkt tot 5,7 jaar tussen de groep met een diploma lager secundair onderwijs en die met een diploma hoger onderwijs.