Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen

  •  08/02/2018

In 2014 waren er in België bij min-65-jarigen 102,9 sterfgevallen door chronische aandoeningen per 100.000 inwoners van die leeftijdsgroep. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 68,6.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen

brutosterftecijfer per 100 000 inwoners van minder dan 65 jaar

 200320062009201020112012201320142014//20032014//2009
België122.9116.7118.7--112.2110.1107.5102.9-1.6-2.8
EU-28--------131.3129.8127.1125.0----
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen volgens geslacht - België

brutosterftecijfer per 100 000 inwoners van minder dan 65 jaar

 200320062009201020112012201320142014//20032014//2009
vrouwen91.689.293.2--92.387.687.482.0-1.0-2.5
mannen153.5143.9144.1--131.7132.1127.3123.5-2.0-3.0
//: gemiddelde groeivoeten

Statistics Belgium; Eurostat (2017), Causes of death [hlth_cd_acdr, hlth_cd_acdr2], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 10/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: het aantal voortijdige sterfgevallen (voor 65 jaar) door chronische aandoeningen per 100 000 inwoners wordt berekend aan de hand van de gegevens uit de overlijdensattesten, waarbij volgende sterfgevallen in rekening worden gehouden: kwaadaardige tumoren (C00-C97), diabetes mellitus (E10-E14), ischemische hartaandoeningen (I20-I25), cerebrovaculaire aandoeningen (I60-I69), chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen (J40-J47) en chronische leverziekten (K70, K73-K74). De codes tussen haakjes komen van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (CIM-10). Statistics Belgium verzamelt deze gegevens in België en stelt de resultaten ervan ter beschikking, onder meer aan Eurostat. De hier gebruikte gegevens komen van Eurostat (2017) dat gedetailleerde en vergelijkbare data voor de EU-lidstaten publiceert. Voor de opsplitsing volgens geslacht worden de gegevens gepubliceerd door Statistics Belgium gebruikt.

Evolutie: het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen daalde tussen 2003 en 2014 gestaag: van 122,9 sterfgevallen per 100 000 inwoners van minder dan 65 jaar in 2003 tot 102,9 sterfgevallen in 2014. In Europa is er een groter aantal sterfgevallen per 100 000 inwoners en het verschil tussen België en de EU-28 is stabiel, van 19 extra sterfgevallen per 100 000 inwoners in 2011 tot 22 in 2014. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2014 tot de best presterende groep.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De morbiditeit/mortaliteit door chronische ziekten zal teruggebracht zijn" (doelstelling 7).

De duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) bevatten de volgende subdoelstelling: "Tegen 2030 de voortijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen" (subdoelstelling 3.4).

Om in de richting van de doelstellingen te gaan, moet het aantal voortijdige sterfgevallen door chronische aandoeningen dalen.

Opsplitsing volgens geslacht

Voor 65 jaar ligt het aantal mannen dat sterft aan chronische aandoeningen verhoudingsgewijs hoger dan het aantal vrouwen, maar het verschil wordt kleiner: van 73,5 extra sterfgevallen per 100 000 inwoners in 2003 naar 41,5 in 2014.