Obesitas bij volwassenen

  •  22/11/2016

In 2013 had in België 13,7 procent van de volwassen bevolking een body mass index van meer dan dertig. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.
The chart will appear within this DIV.

Obesitas bij volwassenen - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
België10.812.112.713.813.71.5-0.1
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Obesitas bij volwassenen volgens geslacht - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
vrouwen10.713.213.315.114.41.9-0.9
mannen11.111.711.613.013.71.31.1
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Obesitas bij volwassenen volgens opleiding - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
lager onderwijs17.719.919.119.225.22.25.6
lager secundair onderwijs12.316.518.519.918.82.7-1.1
hoger secundair onderwijs11.411.812.714.514.51.50.0
hoger onderwijs6.76.27.39.18.71.6-0.9
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Obesitas bij volwassenen volgens inkomen - België

procent van de bevolking van 18 jaar en ouder

 199720012004200820132013//19972013//2008
kwintiel 112.513.914.517.517.82.20.3
kwintiel 212.015.715.017.717.32.3-0.5
kwintiel 312.716.115.515.013.30.3-2.4
kwintiel 49.28.310.711.012.51.92.6
kwintiel 57.79.07.710.59.81.5-1.4
//: gemiddelde groeivoeten

WIV (2014), Drieskens S., Voedingsstatus, in: Gisle L., Demarest S. (ed.), Gezondheidsenquête 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl, WIV-ISP, Brussel; WIV (2017), Belgian Health Interview Survey - Interactive Analysis, https://hisia.wiv-isp.be/ (geraadpleegd op 23/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: obesitas, een situatie van ernstig lichaamsovergewicht, stemt overeen met een body mass index hoger dan 30. De volwassen bevolking wordt gedefinieerd als de bevolking van 18 jaar en ouder. De body mass index (of BMI) betreft een antropometrische meting berekend als de verhouding tussen het gewicht in kilogram en de lengte in meter in het kwadraat. Die meting van het gewicht van een persoon ten opzichte van zijn lengte is gecorreleerd met het vetgehalte van het lichaam van een volwassene [Eurostat (2008), Table Thema volksgezondheid - Percentage of overweight people, by gender and age group, http://ec.europa.eu/eurostat]. Personen met zwaarlijvigheid lopen een groter risico op chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde kankers [WHO (2015), Obesity and overweight. Fact sheet N°311, http://www.who.int]. De gegevens komen van de nationale gezondheidsenquêtes uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (2014 [Voor de gezondheidsenquête van 1997 werden er 10 221 personen ondervraagd. Voor die van 2001: 12 111; van 2004: 12 650; van 2008: 8 836 en voor die van 2013 werden er 10 834 personen ondervraagd]) voor België en van Eurostat (2017) voor de andere Europese landen.

Evolutie: volgens die enquêtes daalde het aandeel volwassenen met zwaarlijvigheid licht in 2013, na een constante toename tussen 1997 en 2008. Er moet worden gewacht op de gegevens voor de latere jaren om te zien of het gaat om een neerwaartse trend of een stabilisering. Voor de EU-28 publiceert Eurostat gegevens voor 2008 en 2014. In 2014, ligt België, volgens deze gegevens, 1,9 procentpunt onder het Europees gemiddelde. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2014 tot de best presterende groep.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "de morbiditeit/mortaliteit door chronische ziekten zal teruggebracht zijn" (doelstelling 7). Aangezien zwaarlijvigheid het risico op cardiovasculaire ziekten, diabetes en verschillende types kanker verhoogt, moet het aandeel volwassenen met zwaarlijvigheid dalen om in de richting van de doelstelling te gaan.

Opsplitsing volgens geslacht en inkomenscategorie

Het aandeel zwaarlijvige mannen steeg van 11,1 % in 1997 tot 13,7 % in 2013, terwijl het procent vrouwen steeg van 10,3 % tot 14,4 % na een maximum van 15,1 % in 2008. Het procent zwaarlijvige mannen en dat van vrouwen verschillen weinig.

Het aandeel zwaarlijvige volwassenen is gecorreleerd met de inkomenscategorie. Het aandeel zwaarlijvigen bedraagt ongeveer 17 % in de twee laagste inkomenskwintielen en daalt tot ongeveer 10 % in het hoogste inkomenskwintiel.