Nitraat in rivierwater

  •  18/11/2016

In 2012 bevatten de Belgische rivieren 3,6 milligram stikstof onder de vorm van nitraat per liter water. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.

Nitraat in rivierwater

mg NO3-N/l

 2000200520062007200820092010201120122012//20002012//2007
België4.43.84.04.24.03.53.63.33.6-1.7-2.7
Europa2.12.02.12.01.91.81.91.81.8-1.1-2.0
//: gemiddelde groeivoeten

Europa: 29 landen, zie Description

EEA (2015), Nutrients in freshwater (CSI 020/WAT 003) - Assessment published Feb 2015, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-6 (geraadpleegd op 08/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater wordt berekend aan de hand van 36 meetpunten verspreid over heel België. Ze wordt uitgedrukt aan de hand van het gewicht stikstof in die nitraten per liter water (mg NO3-N/l). De gegevens komen van het Europees Milieuagentschap (EEA, 2015).

Evolutie: de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater in België daalde tussen 2000 en 2012 van 4,44 mg NO3-N/l tot 3,61 mg NO3-N/l (EEA, 2015). De waargenomen daling gaat samen met de daling van de stikstofuitstoot van industriële oorsprong, de ontwikkeling van waterzuiveringsinfrastructuur en het landbouwbeleid dat bijvoorbeeld aanzet tot een beter beheer van meststoffen.

De gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater daalde in België, terwijl die in Europa relatief stabiel bleef. De gemiddelde concentratie in België ligt echter ruim boven het Europese gemiddelde. Enkel Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk hebben hogere gemiddelde concentraties.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De uitstoot van vervuilende stoffen [...] zal aanzienlijk verminderd zijn en de lucht (binnen en buiten)-, water- en bodemvervuiling zal niet langer een significante – directe of indirecte – weerslag hebben, noch op de gezondheid, noch op het milieu" (doelstelling 35). Om tot die doelstelling bij te dragen, moet de gemiddelde nitraatconcentratie in rivierwater dalen.

 

Europa (29 landen): België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Republiek Macedonië, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.