Energieafhankelijkheid

  •  08/02/2018

In 2015 bedroeg de energieafhankelijkheid van België, dat is de verhouding tussen de netto-invoer en het verbruik van energie, 84,3 procent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen.

The chart will appear within this DIV.

Energieafhankelijkheid

procent van het energieverbruik

 1990200020052010201120122013201420152015//19902015//2010
België75.178.180.178.275.476.177.480.084.30.51.5
EU-2844.246.752.152.654.053.453.153.454.00.80.5
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Energy dependence [tsdcc310], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 06/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de energieafhankelijkheid wordt berekend als de verhouding tussen de netto-invoer van energie (de invoer min de uitvoer) en het energieverbruik in België. Dat verbruik is de som van het bruto binnenlands energieverbruik (bbev, hoofdzakelijk samengesteld uit de energieproductie in België en de invoer, minus de uitvoer) en de zeebunkers (de brandstof die geleverd wordt aan schepen voor internationale trajecten). De gegevens komen van Eurostat (2017).

Evolutie: België heeft een grote energieafhankelijkheid. Tussen 1990 en 2014 bleef het tussen 75 % en 81 %. Sinds 2011, is de energieafhankelijkheid van België constant gestegen. In 2015 bereikt het zijn historisch maximum: meer dan 84 %. Die grote energieafhankelijkheid kan hoofdzakelijk verklaard worden doordat België geen fossiele brandstoffen onttrekt aan zijn bodem. Ze moeten dus geïmporteerd te worden terwijl het niet-ingevoerde saldo van het energieverbruik (15,7 % in 2015) bestaat uit hernieuwbare energie en kernenergie. Bij kernenergie worden ingevoerde splijtstoffen meegerekend bij de invoer van mineralen en niet bij de energie-invoer, terwijl de aan de hand van kernreacties opgewekte warmte – die gebruikt wordt voor de elektriciteitsproductie – meegerekend wordt als energieproductie in België.

Door de energieafhankelijkheid van België met die van de Europese Unie (EU-28) te vergelijken, wordt duidelijk dat die laatste veel minder afhankelijk is van de invoer van energie: 54,0 % in 2015. Tussen 2011 en 2015, bleef de energieafhankelijkheid van de EU-28 relatief stabiel terwijl ze in België geleidelijk steeg. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2015 tot de slechtst presterende groep.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De energiebevoorrading zal verzekerd zijn" (doelstelling 20). Om bij te dragen tot die doelstelling, moet de energieafhankelijkheid van België dalen.