Onderzoek en ontwikkeling

  •  08/02/2018

In 2016 bedroegen de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in België 2,5 procent van het bruto binnenlands product. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moeten die uitgaven stijgen naar 3 procent.

The chart will appear within this DIV.

Onderzoek en ontwikkeling

bruto binnenlandse uitgaven in procent van het bbp

 19952000200520102011201220132014201520162016//19952016//2011
België1.61.91.82.12.22.32.32.42.52.52.02.9
EU-28--1.81.71.92.02.02.02.02.02.0--0.3
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance [rd_e_gerdtot], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 24/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de indicator meet de publieke en private bruto binnenlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), in procent van het bbp. Deze uitgaven gaan over de systematische werkzaamheden om de som van alle kennis (kennis van de mens, de cultuur en de maatschappij) te doen stijgen evenals het gebruik van deze kennis voor nieuwe toepassingen. De gegevens komen van Eurostat (2017).

Evolutie: in België zijn de bruto binnenlandse O&O-uitgaven in euro gestegen tussen 1995 en 2016, behalve in de periode tussen 2001 en 2003 waarin ze gedaald zijn. Ten opzichte van het bbp, zijn deze uitgaven gestegen tussen 1995 en 2001 vooraleer te dalen tot 2005. Sinds 2005, stijgen ze constant. In 2016 bevinden deze uitgaven zich op een niveau dicht bij de 2,5 % van het bbp.

Het niveau van de Belgische indicator ligt, in procent van het bbp, altijd hoger dan het Europese gemiddelde (EU-28). Sinds 2009, is de groeivoet van de indicator (zowel in euro als in procent van het bbp) hoger in België. Tussen België en het EU-28-gemiddelde is er in 2016 dus een verschil tussen de uitgaven, in procent van het bbp, van bijna 0,5 procentpunt. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de best presterende groep.

Doelstelling: in het kader van de Europa 2020-strategie moet België tegen 2020 3 % van het bbp uitgeven aan bruto binnenlands O&O. Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet die indicator stijgen.

 

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).