Kenniskapitaalgoederenvoorraad

  •  08/02/2018

In 2015 bedroeg de kenniskapitaalgoederenvoorraad in België 15,2 procent van het bruto binnenlands product. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de kenniskapitaalgoederenvoorraad.

The chart will appear within this DIV.

Kenniskapitaalgoederenvoorraad

procent van het bruto binnenlands product

 1995200020052010201120122013201420152015//19952015//2010
België9.210.411.512.913.413.814.214.615.22.63.4
Duitsland12.613.614.815.515.616.016.116.116.11.20.8
Frankrijk14.515.315.316.216.316.616.917.117.30.91.3
Nederland14.314.715.216.216.316.616.917.117.20.91.3
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van INR (2017), Nationale rekeningen / Kapitaalgoederenvoorraad, http://stat.nbb.be/ en Eurostat (2017), Balance sheets for non-financial assets [nama_10_nfa_bs] en GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 06/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de kenniskapitaalgoederenvoorraad is de som van alle vaste activa die ondergebracht zijn in de sectie intellectuele eigendommen (AN.117 in de nationale rekeningen [Eurostat (2013), European system of accounts. ESA 2010, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013]). De indicator meet de nettokenniskapitaalgoederenvoorraad. Die wordt berekend door de brutokenniskapitaalgoederenvoorraad – waarbij alle activa gewaardeerd worden aan de prijzen die betaald zouden moeten worden wanneer de activa nu worden aangekocht – te verminderen met de cumulatieve waarde van de afschrijvingen. De indicator wordt uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands product. Het FPB berekent de indicator met de gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (2017) voor België en van Eurostat (2017) voor de andere Europese landen.

Evolutie: de nettokenniskapitaalgoederenvoorraad (in volume) stijgt in België constant sinds 1995. Wanneer die voorraad in procent van het bbp wordt uitgedrukt, tonen de gegevens dat die indicator eveneens steeg over heel de periode 1995-2015. In 2015 bedroeg de Belgische kenniskapitaalgoederenvoorraad 15,2 % van het bbp, tegenover 9,2 % in 1995.

Door het niveau van de indicator voor België met dat van zijn drie buurlanden te vergelijken, wordt duidelijk dat België in 2016 de laagste kenniskapitaalgoederenvoorraad (in procent van het bbp) heeft. Dat wordt over heel de periode waargenomen wat betekent dat België een historisch lagere kenniskapitaalgoederenvoorraad heeft dan zijn buurlanden. In 2015 lag het niveau van die indicator in België 1,6 procentpunt onder het gemiddelde van deze drie buurlanden, daar waar dat ongeveer 4,6 procentpunt bedroeg in 1995.

Doelstelling: er is geen expliciete doelstelling voor de kenniskapitaalgoederenvoorraad. De kenniskapitaalgoederenvoorraad is echter " een middel om de waarde van de ene verslagperiode naar de andere over te hevelen" [Eurostat (2013), European system of accounts. ESA 2010, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, p.170, vertaling FPB]. De kapitaalgoederenvoorraad kan dus gebruikt worden door toekomstige generaties en bijdragen tot hun welvaart. Vanuit een toekomstgericht perspectief kan er geoordeeld worden dat de kenniskapitaalgoederenvoorraad behouden moet blijven [UNECE (2014), Conference of European Statisticians Recommendations on Measuring Sustainable Development, p.29, http://www.unece.org/publications/ces_sust_development.html (geraadpleegd op 01/12/2015)]. Dit rapport beschouwt als impliciete doelstelling dat de nettokenniskapitaalgoederenvoorraad niet moet dalen.