Internationale investeringspositie

  •  08/02/2018

In 2016 bedroeg de internationale investeringspositie van België 51,3 procent van het bruto binnenlands product. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de internationale investeringspositie.

The chart will appear within this DIV.

Internationale investeringspositie

procent van het bruto binnenlands product

 200520102011201220132014201520162016//20052016//2011
België38.565.260.751.652.045.047.051.32.6-3.3
Duitsland13.325.623.228.534.540.948.654.413.718.6
Frankrijk-2.0-9.3-8.7-12.8-16.6-15.6-15.7-15.720.612.5
Nederland-5.011.220.427.031.048.755.169.1--27.6
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van INR (2017), Externe statistieken / Reserves, IIP en buitenlandse schuld / Internationale Investeringspositie, http://stat.nbb.be/ en Eurostat (2017), International investment position [tipsii10], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 06/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de internationale investeringspositie geeft voor een bepaald moment in de tijd een geaggregeerd overzicht van de netto financiële positie (activa min passiva) van België ten opzichte van de rest van de wereld. De indicator wordt uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het FPB berekent de indicator met de gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (2017) voor België en van Eurostat (2017) voor de andere Europese landen.

Evolutie: de internationale investeringspositie is in België positief gedurende de hele geanalyseerde periode (2005-2016). De Belgische uitstaande tegoeden tegenover het buitenland zijn dus groter dan de Belgische schulden tegenover het buitenland. Tussen 2005 en 2010 steeg de internationale investeringspositie, in procent van het bbp, van iets minder dan 40 % tot meer dan 65 %, het hoogste waargenomen niveau. Tussen 2010 en 2014, is de indicator globaal gedaald. Vanaf 2014, stijgt het opnieuw licht om, in 2016, opnieuw ongeveer het niveau van 2008 te bereiken.

De internationale investeringspositie (in procent van het bbp) van België (51,3 %) ligt in 2016 dicht bij de positie van Duitsland (54,4 %), maar onder de positie van Nederland (69,1 %). Ook al ligt België op een niveau dat dicht bij het niveau ligt van haar twee buren, is de groei van de indicator er doorheen de tijd veel kleiner. Over de periode 2005-2016 is er een groei van +25 % in België tegen +76 % in Duitsland en +107 % in Nederland. In Frankrijk is de indicator negatief sinds 2003 wat aanduidt dat, ten opzichte van het buitenland, de schulden van Frankrijk groter zijn dan haar vermogens.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling omvat de volgende doelstelling: "België zal een situatie van evenwicht bereiken wat zijn handels- en financiële relaties met andere landen betreft" (doelstelling 45). Op basis van die doelstelling is het echter onmogelijk een optimaal niveau voor de internationale investeringspositie te bepalen.

 

Deze indicator behoort ook tot een andere databank van het Federaal Planbureau die bovendien regionale gegevens voor België bevat: de indicatoren van het innovatiesysteem (enkel in het Engels beschikbaar).