Investeringen (bruto) in de vaste kapitaalgoederenvoorraad

  •  08/02/2018

In 2016 bedroegen de bruto investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad in België 19,2 procent van het bruto binnenlands product. Er bestaat geen duurzame-ontwikkelingsdoelstelling voor de bruto investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad.

The chart will appear within this DIV.

Investeringen (bruto) in de vaste kapitaalgoederenvoorraad

procent van het bruto binnenlands product

 19952000200520102011201220132014201520162016//19952016//2011
België18.919.719.018.218.818.818.318.718.419.20.10.4
EU-2818.018.618.016.516.516.115.515.715.715.8-0.6-0.9
//: gemiddelde groeivoeten

Berekeningen FPB op basis van INR (2017), Nationale rekeningen / Gedetailleerde rekeningen / Bruto-investeringen in vaste activa per categorie van activa, http://stat.nbb.be/ en Eurostat (2017), Gross fixed capital formation by AN_F6 asset type [nama_10_an6] en GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 06/11/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de bruto-investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad [Sectie AN.11 uitgezonderd sectie AN.117 uit de nationale rekeningen. Eurostat (2013), European system of accounts. ESA 2010, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013] worden gemeten in procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het FPB berekent de indicator met de gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (2017) voor België en van Eurostat (2017) voor de andere Europese landen.

Evolutie: de bruto-investeringen in de vaste kapitaalgoederenvoorraad bleven in België relatief stabiel doorheen de tijd en bereiken gemiddeld ongeveer 19 % van het bbp. Het maximum werd in 2008 waargenomen (20,7 %) en het minimum in 2003 (17,3 %). Het niveau van de indicator in 2016 is bijna identiek aan dat van 1995, het begin van de periode.

Door de Belgische cijfers met die van het gemiddelde van de Europese Unie (EU-28) te vergelijken, wordt duidelijk dat de resultaten tot 2008 relatief dicht bij elkaar lagen. Tussen 2008 en 2010, en ten gevolge van de financieel-economische crisis, is de indicator zowel in België als in de EU-28 gedaald. Vanaf 2010 is de indicator globaal stabiel gebleven in België terwijl het in de EU-28 verder gedaald is. In 2016, is het verschil tussen de EU-28 en België 3,4 procentpunt, namelijk het grootste verschil sinds 1995. In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2016 tot de best presterende groep.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De economische ontwikkeling en het milieubederf zullen volledig ontkoppeld zijn. In die ontwikkeling staat het creëren van waardig werk centraal, waarbij tegelijkertijd een voldoende aanbod aan goederen en diensten wordt verzekerd dat in de basisbehoeften voorziet" (inleiding van de uitdaging "een maatschappij die haar economie aanpast aan de economische, sociale en leefmilieu uitdagingen").

Voor een performante economie met een zo beperkt mogelijke negatieve milieu-impact zijn voldoende en milieuvriendelijke kapitaalgoederen onmisbaar. Bovendien kunnen de kapitaalgoederen ook gebruikt worden door toekomstige generaties en bijdragen tot hun welvaart. Voldoende investeringen in kapitaalgoederen zijn dus niet alleen nodig om verouderde kapitaalgoederen te vervangen maar ook om de kapitaalgoederen performanter en milieuvriendelijker te maken. Door nieuwe investeringen kunnen de laatste technologische ontwikkelingen immers gebruikt worden. Het is echter niet mogelijk om een optimaal niveau voor die indicator vast te leggen.