Uitstoot van broeikasgassen niet-ETS

  •  08/02/2018

In 2015 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen van de niet-ETS-sectoren (buiten het emissiehandelssysteem van de Europese Unie: huisvesting, vervoer, diensten, landbouw…) in België 73 miljoen ton CO2-equivalent. Om de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling tegen 2030 te realiseren, moet dat cijfer dalen naar 51,8 miljoen ton.

The chart will appear within this DIV.

Uitstoot van broeikasgassen niet-ETS

miljoen ton CO2-equivalent

 20052010201120122013201420152015//20052015//2010
België78.278.573.272.374.170.073.0-0.7-1.4
EU-282,848.42,738.02,623.22,599.42,567.22,478.22,520.7-1.2-1.6
//: gemiddelde groeivoeten

Eurostat (2017), Greenhouse gas emissions in ESD sectors [t2020_35], http://ec.europa.eu/eurostat (geraadpleegd op 27/10/2017).

Deze tekst komt uit het rapport Aanvullende indicatoren naast het bbp van februari 2018.

Definitie: de uitstoot van broeikasgassen (BKG) niet-ETS is de uitstoot van de sectoren die niet vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (in het Engels ETS, Emission Trading System). In 2005 werd het ETS ingevoerd in de Europese Unie voor ondernemingen die veel CO2 uitstoten (bijvoorbeeld de elektriciteitsproductie, de metaalnijverheid, de niet-metaalhoudende mineralen of de meststoffen). Daardoor wordt de BKG-uitstoot onderverdeeld in uitstoot van de ETS-sector en uitstoot van de niet-ETS-sectoren, die voornamelijk het vervoer (buiten de luchtvaart), de diensten, de woningen, de landbouw, het afval en de industrieën die niet onder het ETS vallen, omvatten. De indicator wordt uitgedrukt in megaton CO2-equivalent (Mt CO2-eq.). Om de evoluties in België en in de EU-28 te kunnen vergelijken werden de gegevens voor de figuur hierboven in een index vertaald (basis 2005 = 100). De gegevens komen van Eurostat (2017).

Evolutie: tussen 2005 en 2015 daalde de BKG-uitstoot van de niet-ETS-sectoren in België gemiddeld met 0,7 % per jaar, van 78,2 tot 73,0 Mt CO2-equivalent. Die neerwaartse trend kan o.a. toegeschreven worden aan de resultaten van het gevoerde beleid (bijvoorbeeld het verbruik van wagens en de energieprestatie van gebouwen), de financieel-economische crisis en de prijsschommelingen van energie. Bovendien verklaren de schommelingen in de vraag naar verwarming van gebouwen – die toe te schrijven zijn aan de veranderingen van de jaarlijkse weersomstandigheden – grotendeels de jaarlijkse variabiliteit van de BKG-uitstoot in de niet-ETS-sectoren.

Voor de periode 2005-2015, was de daling van de BKG-uitstoot in de niet-ETS-sectoren in België (‑6,7 %) iets lager dan in de EU-28 (-11,5 %). In een verdeling van de lidstaten in drie groepen behoort België in 2015 tot de middelmatig presterende groep en het scoort minder goed dan het Europese gemiddelde.

Doelstelling: de Federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling bevat de volgende doelstelling: "De Belgische emissies van broeikasgassen zullen in 2050 in eigen land met minstens 80 tot 95 % gedaald zijn ten opzichte van hun niveau in 1990" (doelstelling 31). Om in de richting van de doelstelling te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen niet-ETS dalen.