VNR17-indicatoren

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, Sustainable Development Goals) aangenomen, gepreciseerd door 169 subdoelstellingen: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Om de vooruitgang van België naar de SDG's te volgen, selecteerde het Interfederaal Instituut voor de Statistiek een set van 34 indicatoren of twee per SDG. Die indicatoren werden voor het eerst gepresenteerd in de Belgische Voluntary National Review (VNR) voor het United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development van juli 2017. Andere indicatoren van duurzame ontwikkeling worden geleidelijk aan die set van 34 toegevoegd.

In de Balans van indicatoren van duurzame ontwikkeling evalueert het Federaal Planbureau de trends van indicatoren over de evolutie van België naar de SDG's.

 

SDG 2

Doelstelling 2

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw

SDG 3

Doelstelling 3

Verzeker een goede gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden

SDG 4

Doelstelling 4

Verzeker inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

SDG 5

Doelstelling 5

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

SDG 6

Doelstelling 6

Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen

SDG 7

Doelstelling 7

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

SDG 8

Doelstelling 8

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

SDG 9

Doelstelling 9

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

SDG 10

Doelstelling 10

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

SDG 11

Doelstelling 11

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

SDG 12

Doelstelling 12

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

SDG 13

Doelstelling 13

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

SDG 14

Doelstelling 14

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

SDG 15

Doelstelling 15

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van landecosystemen, beheer wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop en maak landdegradatie ongedaan en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

SDG 16

Doelstelling 16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen uit

SDG 17

Doelstelling 17

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling